Åbo Akademi Hereditas culturalis
Text: Marita Rajalin
Sidans layout: Martin Ellfolk
Site layout: Tommy Lahtinen
Publicerad: 2003-10-14
Uppdaterad: 2009-10-27
e-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Exempel på äldre böcker från barnbokssamlingen


Svenskspråkiga (Finland)

Tengström, Jacob: Läseöfning för mina barn. Åbo 1798.    MER OM TENGSTRÖMS BARNBÖCKER

Tengström, Jacob: Tidsfördrif för mina barn. Åbo 1799 (1796).     MER OM TENGSTRÖMS BARNBÖCKER

Topelius, Zachris: Sagor I-IV. Helsingfors 1847-52.


Pletsch Oskar: Smått folk : elfva teckningar. Helsingfors 1868.


Pletsch, Oskar: Barnlif : nio teckningar. Texten bearbetad af tz. Helsingfors 1870.


Hoffmann, Heinrich: Drummel Petter eller Lustiga historier och tokroliga bilder för barn af 3-6 år. Fri öfversättning från tyskan. Ill. 3 uppl. Helsingfors 1871

Dammert, Aina: Sista skörden : stycken på vers och prosa för de unga. Ill. Albert Edelfelt. Helsingfors 1878.

Topelius, Zachris:
Barnens sommar på landet. Ill. Alexandra Såltin. Helsingfors 1878.

Hertzberg, Rafaël: Finska folksagor berättade av Rafaël Hertzberg. Ill. H.Schierfbeck. Helsingfors 1880.


Malmström, Karl Robert: Från lifvets morgon. Bilder af Oscar Pletsch. Åbo 1881.


Malmström, Karl Robert: Barndomsbilder. Ill. Emil Limmer. Åbo (Dresden) 1883.


Malm, E.: Småvisor med bilder. Ill. Venny Soldan-Brofelt. Helsingfors 1892.

Weman, Adéle: Efter lexan följer leken : berättelser och lekar af Parus Ater. Helsingfors 1884.


Frosterus-Segerstråle, Hanna: I qvällstunden : sagor och teckningar för de små af -anna. Helsingfors 1885.

Aho Juhani: Finsk bilderbok för barn och ungdom. Ill. Venny Soldan-Brofelt. Helsingfors 1894.

Hjelt, Vera: Mellan läxan och leken : sagor och berättelser. Helsingfors 1894.

Bergh, John Arnold: Noveller ur sagoverlden diktade för ungdom af Arnold. Helsingfors 1895.

Zillacus, Konni: Japanesiska sagor. Gubben och trollen. Helsingfors, Tokyo 1896.


Westermarck, Helena: Nyländska folksagor berättade för ungdom. Ill. Helsingfors 1897.

Topelius, Zachris: Läsning för barn 1-2. Ill. finska och svenska konstnärer. Stockholm, Helsingfors 1902-03.


Hult, Fanny: På Sommarö. Ill. Helsingfors 1903.

Oker-Blom, Max: Ekorrens berättelser för Finlands barn. Ill. Helsingfors 1910.

Soldan-Brofeldt, Venny: Vår Tryrolerresa i bilder och bref från Henrik till hans vän Göran. Ill. Helsingfors 1922.


Danskspråkiga 

Recke, E. v. d.: Hvorledes Dagen gaaer for Lille Lise. Tegninger af Lorenz Frölich. Ill. Kjöbenhavn 1889.

Kaalund, H.V.: Fabler for börn : et halvhundrede billeder tegnede af J.T. Lundbye. Sjette oplag. Köbenhavn 1905.Engelskspråkiga

Bewick, Thomas: A history of british birds. Ill. Newcastle 1805

Weatherly, George: The "Little Folks" Painting Book : a series of outline engravings for water-colour painting by Kate Greenaway, with descriptive stories and verses by George Weatherly. Ill. London, Paris New York 1879.

Caldecott, Randolph: The Farmer's Boy. Ill. London 1881.

Fallon, Sara W. M.: Animal-Alphabet Book. Ill. London 1899.

Crane, Walter: Aladdin, and the Wonderful Lamp. Ill. London, New York 1901.

Crane, Walter: Goody Two Shoes. Ill. London, New York 1901.

Crane, Walter: The Yellow Dwarf. Ill. London, New York 1901.

Barrie, J.M.: Peter Pan in Kensington Gardens. Ill. by Arthur Rackham. London 1906.


Mother Goose : The old nursery rhymes. Ill. by Arthur Rackham. London 1913.


Franskspråkiga

Beaumont, Madame Le Prince de: Magasin des Adolescentes ou dialogues. Londres 1762.

Beaumont, Madame Le Prince de: Magasin des Enfans ou dialogues. Stockholm 1793.

Poujolat, M. Baptistin: Historie de Richard Coer-de-Lion, Roi d'Angleterre. Ill. Tours 1856.

Froelich, Lorenz: Alphabet de Mademoiselle Lili. Ill. Paris 1867.

Stahl, P.-J.: Monsieur Toc-Toc : vignettes par Lorentz Froelich. Ill. Paris 18??

Boutet de Monvel, Maurice: Jeanne d'Arc. Ill. Paris 189?.Ryskspråkiga

Skazki (ryska folkasagor). Ill. av Ivan Bilibin.  Två volymer. St.Petersburg 1902-03.


Svenskspråkiga (Sverige)

Comenius,  Johannes Amos: Orbis sensualium pictus (Den synlige verlden). Ill. Stockholm 1716.

Wackra taflor för snälla barn. Ill. Stockholm 1865.


Rydberg, Victor: Lille Viggs äfventyr på julafton. Ill. Jenny Nyström. Göteborg 1875.


Strindberg, August. För våra barn : 34 bilder af Ludvig Richter. Med Gamla och nya versar af Aug. Strindberg. Stockholm 1876.

Barnkammarens bok. Barnkammarens rim illustrerade af Jenny Nyström. Stockholm 1882.

Greenaway, Kate: Smått folk : bilder från barnaverlden. Ill. Stockholm 1882.


Barnens julbok.
För mamma och småttingarne : gamla visor och rim med teckningar af Ottilia Adelborg. Stockholm 1885.

Becker, Hugo von: Guffars sagor : gamla och nya historier. Ill. Carl Larsson. Stockholm 1885.

Min dyra mor! Mitt allt på jorden! Bilderböcker för små barn n:o 8. Ill. Stockholm 1871.

Bendixson, Nanna:
Skogstomten. Ill. Stockholm 1886.

Nordlander, Johan: Svenska barnboken I. Ill. av Jenny Nyström. Stockholm 1886.


Romdahl, Clara: Barna-mat : lite roligt åt de små på vers och prosa af en barnavän. Andra portionen. Ill. Stockholm 1888.

Rydberg, Viktor: Lille Viggs äfventyr på julafton. Ill.Ottilia Adelborg. 3.uppl. Stockholm 1895.

Adelborg, Ottilia: Pelle Snygg och barnen i Snaskeby. Ill. Stockholm 1896.

Brooks, Helena: Lord Lyntons myndling. Nytt bibliotek för barn och ungdom 18. Stockholm 1896.

Hökerberg, Thea: En saga om Lille Sven. Ill. Jenny Nyström. Stockholm 1896.

Topelius, Zachris: Walters äfventyr. Ill. Ottila Adelborg. Stockholm 1898.

Topelius, Zachris: Änglarnas julklapp och tre andra berättelser. Ill. Ellie Elmblad. Stockholm 1898.

Fågel blå : sagor och berättelser samlade af Jultomtens redaktion. Ill. Tredje samlingen. Stockholm 1900.


Medeltidssagor af Henrik Schück. Ill. Elsa Beskow. Barnbiblioteket 6. Stockholm 1900.

Tegnér, Alice: Mors lilla Olle och andra visor af A.T. Ill. Elsa Beskow. Stockholm 1903.

Oterdahl, Jeanna: Blommornas bok. Ill. av Elsa Beskow. Stockholm 1905.


Bland tomtar och troll 2. Ill. Göteborg 1908.

Aspelin, Signe: Småttingarnas svampbok : bilder och rim. Ill. Stockholm 1909.

Beskow, Elsa: Tomtebobarnen. Ill. Stockholm 1910.

Beskow, Elsa: Pelles nya kläder. Ill. Stockholm 1912.

Bland tomtar och troll 6. Ill av John Bauer. Göteborg 1912.


Beskow, Elsa: Blomsterfesten i täppan. Ill. Stockholm 1914.

Barnens egen julbok. Red av K.Arv.Hagström. Trettonde årgången. Ill. Uppsala 1917.


Flickornas julbok : berättelser om flickor för flickor. Stockholm 1918

Putte : småbarnens julklapp. Sjätte årgången. Ill. Stockholm 1918.

Snövit : barnens julkalender 1918. Ill. 19:de årgången: Stockholm 1918Tyskspråkiga


Düsseldorfer Jugend-Album. Ill. Düsseldorf 1856-59.

Blüthgen, Victor: Guckaus. Siebzehn Original-Zeichnungen von Oscar Pletsch. Ill. Leipzig 1878.


Kling-Klang Gloria : Deutsche Volks- und Kinderlieder. Ill. H. Lefler und J. Urban. Wien, Leipzig 1907.

Hey, Wilhelm: Fünfzig Fabeln für Kinder. Ill. Esslingen & München [ca. 1900].

Kreidorf, Ernst: Ein Wintermärchen. Ill. Erlinbach-Zürich, Leipzig, München 1924.