Åbo Akademi Hereditas culturalis
Text: Marita Rajalin
Sidans layout: Johan Irjala
Site layout Tommy Lahtinen
Publicerad: 2008-08-16
Uppdaterad: 2017-12-18
e-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Gadolinska samlingen

av Marita Rajalin

Gadolinska biblioteket är en av ÅAB:s största (ca. 3400 volymer) och värdefullaste specialsamlingar, med material huvudsakligen från 1600- och 1700-talen. Det har tillhört tre generationer åboprofessorer, Johan Browallius, Jacob Gadolin och Johan Gadolin.

Böckerna är tillgängliga som läsesalslån i biblioteket och ingår i bibliotekets onlinekatalog ALMA. Dessutom finns en äldre kortkatalog.

 

Samlingens väg till Åbo Akademis bibliotek

Lärdoms- och kulturhistoria

Bokhistoria

Exempelsamling

Register