Åbo Akademi Hereditas culturalis
Text: Marita Rajalin
Sidans layout: Johan Irjala
Site layout Tommy Lahtinen
Publicerad: 2008-08-16
Uppdaterad: 2016-04-11
e-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Gadolinska samlingen

av Marita Rajalin

 

Exempelsamling

Från filosofiska betraktelser till brännvinspannor; ett urval ur Gadolinska biblioteket som exempelsamling.

Med exempelsamlingen (ämnesvist register) vill vi ge en uppfattning om bredden och mångfalden i Gadolinska samlingen. Urvalet på ett hundratal böcker representerar olika tider och ämnesområden. Av varje verk visas något som är karakteristiskt för boken i fråga eller för tidsperioden: pärm, titelsida, företal, dedikationer, illustrationer, kartor, namnteckningar eller handskrivna anteckningar.

Vi har strävat till att visa texter och bilder som kan ha intresse även för den kulturintresserade allmänheten.

Om du vill ha tillgång till ett verk i sin helhet var god kontakta ÅAB:s låneexpedition för läsesalslån eller bildsamlingarna vid Åbo Akademi för eventuell inscanning av hela  boken. Som katalog fungerar de inskannade korten ur bibliotekets gamla kortkatalog, verken står även att finna i ÅABs elektroniska katalog ALMA.