Hereditas culturalis

Digitaliserat material i Åbo Akademis bibliotek

Åbo Akademis bibliotek har ett i finländska förhållanden stort kulturarv i form av tryckta böcker, småskrifter, affischer, handskrifter och bilder. Inom projektet Hereditas culturalis görs detta kulturarv tillgängligt i digital form. Vissa specialsamlingar eller enskilda verk är digitaliserade i sin helhet, andra presenteras i form av exempelsamlingar.

I den här portalen är det möjligt att bläddra i materialet, ifall du vill göra riktade sökningar i det digitaliserade materialet kan du söka i databasen Hereditas culturalis.