[Åbo Akademis bibliotek]

Ink. nr 9 

Thomas ab Aquino 
De veritate catholicae fidei contra errores infidelium s. Summa catholicae fidei. [Strasbourg, ca 1472?]. 
Hain *1385. Collijn (Uppsala) 1420. Madsen 3951. 
248 bl. – Komplett ex. – Samtida, slitet och maskstunget, ljust skinnband med spännen och blindpressade ornament. – 42x28,5 cm. – Gåva av Jarl Gallén. 

Thomas ab Aquino (Tomas från A.), 1225-1274, skolastiker, filosof. Inträdde i dominikanerorden 1243, verkade i Paris, Rom och Neapel. Helgonförklarad 1323.

De veritate catohlicae fidei är Thomas filosofiska huvudarbete. Fullbordat i Rom på 1360-talet.
  7.10.2002