Åbo Akademi Hereditas culturalis
Text: Martin Ellfolk
Sidans layout: Martin Ellfolk
Site layout: Tommy Lahtinen
Publicerad: 2002-10-09
Uppdaterad: 2016-04-11
e-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Katalog över ÅAB:s inkunabler

(Illustrationer och tilläggsuppgifter genom att klicka på inkunabelns nummer).

Albanus ab Insulis
De sex alis cehrubin. – Se: Gerson, Jean, De modo audiendi confessiones.

Ink. nr 13b
Albertus Magnus
Compendium theologicae veritatis. [Med Tabula av Thomas Dorniberg.] Strasbourg: Martin Schott s.a.
GW 602 (”nicht vor 1481”). Hain-Copinger *435 (”1490”). Collijn (Stockholm) 19 (”nach 23.8.1483”).
144 bl. – Komplett ex. – Bunden med: Turrecremata, Johannes de, Expositio super toto Psalterio.

Ink. nr 19
Antoninus Florentius
Chronicon P.1. Nürnberg: Anton Koberger, 31.7.1484
GW 2072.
236 bl. - Komplett ex. – Samtida skinnklädda träpärmar, med spännen. - 41x28,5 cm. – Gåva av Jarl Gallén.

Ink. nr 20
Antoninus Florentius
Chronicon P.2. Nürnberg: Anton Koberger, 10.1.1491
 GW 2073.
328 bl. - Komplett ex. – Samtida skinnklädda träpärmar,  spännen saknas. -  34x24 cm. – Gåva av Jarl Gallén

Ink. nr 21
Antoninus Florentius
Chronicon P.3. Nürnberg: Anton Koberger, 31.7.1484
GW 2072.
276 bl. - Komplett ex. – Samtida skinnklädda träpärmar, spännen saknas. - 41x28,5 cm. – Gåva av Jarl Gallén

Ink. nr 1
Antoninus Florentius
Chronicon.P.3. Nürnberg: Anton Koberger, 10.1.1491
GW 2073. Hain *1160. Madsen 227.
340 bl. – Komplett ex.- Samtida svinläderband med blindpressade ornament; spännen saknas. 35,5x23,5 cm. – Köpt 1958.

Antoninus Florentius
Decisio consilaris supra dubio producto de indulgencijs. – Se: Gerson, Jean, De modo audiendi confessiones.

Ink. nr 14a-b
Antoninus Florentius
Summa Theologica P.1-2. Venedig: Nicolaus Jenson, 15.12.1479 – 28.6.1480.
GW 2185. Collijn (Uppsala) 130 (pars IV). Holm 77 (pars I). Hain-Cop1243. Proctor 4123 & 4126.
254 & 323 bl. – Kompletta ex. – Samtida  träpärmar klädda med rött skinn, spännen och  beslag saknas. – 31,5x22 cm. – Gåva av Jarl Gallén.

Ink. nr 15a-b
Antoninus Florentius 
Summa Theologica P.3-4. Lyon: Johann Clein, 1500.
396 & 222 bl. – Kompletta ex. – 1800-tals läderband, rikt ornamenterade. Beskuret av bokbindaren. Ryggtitel i guldtryck: Antonini – Summe Maioris 1 & 2. – 27,5x19,5 cm. – Gåva av Jarl Gallén.

Athanasius
 De homousio conta Arrium. – Se: Illustrum virorum opuscula.

Ink. nr 10
Baptista Mantuanus
Parthenice [secunda sive] Catharinaria fratris Baptiae Mantuani: ab Ascentio [Jodocus Badius Ascensius] familiariter exposita. Paris: Denis Roce, s.a. [ca 1500].
(4)+CXVIII bl. – Komplett ex. – Marmorerat pappband med rygg och hörn i skinn. – 19,5x14,5 cm. - Gåva av Richard du Rietz.

Ink. nr 8
Biblia
Biblia integra: summata: disincta: accuratius reemedata: vtriusque testamenti concordatijs illstrata. Basel: Johan Froben, 27.10.1495
GW 4275. Hain *3118. Madsen 691.
508 bl. – Bl. AA 1, 8, BB 2, 4 ocg Gg 1 är fotokopior; i övrigt komplett ex. – Enkelt halvfranskt band; röd ryggskylt med guldtryck: Biblia sacra. – 15,5x12,5 cm. Gåva av Åke Andersson.

Cassidorus
 Se: Illustrium virorum opuscula

Cyprianus
 Se: Illustrium virorum opuscula

Didymus
 Se: Illustrium virorum opuscula

Ink. nr 13c
Gerson, Jean de
De modo audiendi confessiones. – Gerson, Jean de: remedia conta recidiva. – Antoninus Florentinus: Decisio consilaris supra dubio producto de indulgencijs. - Albanus ab Insulis:
De sex alis cehrubin. – Gerson, Jean de: De sptem miserijs hominum in hac vita. Nürnberg: Friedrich Creussner, 1478.
Hain ’7661. Madsen 1717.
23 bl. Komplett ex. – Bunden med: Turrecremata, Johannes de, Expositio super toto Psalterio.

Ink. nr 3
Gregorius IX
 Decretalium libri V cum glossa Hieronymi Clarii. Nürnberg: Anton Koberger, 10.3.1493.
 Hain *8030. Collijn (Uppsala) 642.
 386 bl. - Komplett ex. – Samtida, helt frilagda träpärmar, ingen rygg. – 36x25 cm.

Ink. nr 4
Homiliarius Patrum. [Köln ca. 148?]
Copinger 3037. Enligt Madsen nr 2009: Homiliarus doctorum. Ed.:Paulus Diaconus. Möjl. nederländskt tryck, ca 1475/80.
438 bl. - De fyra första bladen saknas. – Samtida mörkbrunt skinnband med spännen och blindpressade ornament. – 27,5x21 cm. – Gåva av Edward Stigzelius.

Ink. nr 2
Illustrium virorum opuscula (Athanasius, Didymus, Cassiodorus, Cyprianus) Paris: André Bocard, 28.6.1500.
Hain *1906. Collijn (Uppsala) 1123.
58 bl. – Komplett, maskstunget ex. – Tapetmönstrat pappband med rygg och hörn i pergament. 28,5x21 cm.

Ink. nr 5
Missale Aboense. Lübeck: Bartholomeus Ghotan, 1488.
Hain-Copinger 11253. Collijn s.87-95. Madsen 2762.
1+266 bl. – Blad saknas. – Samtida mörkbrunt skinnband i dåligt skick, blindpressad dekor, beslag i hörn och mitt samt spännen saknas. - 36x25 cm. – Deposition från Nagu församling.

Ink. nr 5 bis
Missale Aboense. Lübeck: Bartholomeus Ghotan, 1488.
Hain-Copinger 11253. Collijn s.87-95. Madsen 2762.
1+266 bl. – Blad saknas. – Enkelt 1800-talsband i mörkbrun papp, med rygg och hörn i läder; beskuren av bokbindaren. Ryggtitel i guldtryck: Missale. secundum ordinem.Fraturum praedikatorum (sic!). - 33x23,5 cm. –  Tillhört Tammela församling, förvärad via Åbo svenska klassiska lyceii bibliotek
.
Ink. nr 17
Nicolai de Lira
Postilla Nicolai de Lira super Psalterium vna cum canticis. Lyon: Jean Pivard, 26.5.1500.
172 bl. – Komplett ex. – Samtida träpärmar, spännen saknas. – 24x17 cm. – Gåva av Jarl Gallén.

Ink. nr 18
Petrus Comestor
Scolastica historia Magistri Petri Comestoris sacre scripture seriem breuem nimis et 
expositam exponentis. Strasbourg 1485.
Proctor 593. Stilwell P 419.
231 bl. – Komplett ex. -  Samtida träpärmar med spännen. -  30,5x21,5 cm. – Gåva av Jarl Gallén.

Ink. nr 11
Psalterium latinum. Lübeck: Bartholomeus Ghotan, ca. 1488. Titel: Psalterium Dauid prophete.
 Collijn (Uppsala) 1271. Collijn (Stockholm) 910. Madsen 3403.
108 bl. – Saknas 23 bl. (d1-10, k 1, 7-10, l 1-8). - Enkelt 1800-talsband i mörkbrun papp, med rygg och hörn i läder; beskuren av bokbindaren. -  27x19,5 cm. - Tillhört Tammela församling, förvärad via Åbo svenska klassiska lyceii bibliotek

Ink. nr 12
Rolewinck, Werner
Fasciculus temporum. Venedig: Erhard Ratdolt, 21.12.1481
Hain-Copinger *6928. Madsen 3523. Sallander (Uppsala) 1936.
72 bl. – Saknas: bl.2-3, 15, 26; defekta: bl. 5, 9, 14, 24, 30-31, 46, 59-64. – Bladen löst inlagda i pappband med trasig rygg. 31x21,5cm. – Gåva av Torsten Steinby.

Ink. nr 6
Statuta provincialia et synodalia ecclesiae Coloniensis. Köln: Johannes Koellhoff d.ä., 29.9.1492
Copinger 5614. Madsen 3767.
114 bl. – Komplett ex. – Marmorerat pappband. – 27,5x20,5 cm. – Gåva av Alexander von Collan.

Ink. nr 7
Tertullianus, Quintus Septimus Florens
Apologeticus adversus gentes. Venedig: Bernardinus Benalius, [1483].
Hain-Copinger 15443.
20 bl. – Komplett ex. – Bunden i samtida liturgisk pergamenthandskrift. – 31x21,5 cm.

Ink. nr 9
Thomas ab Aquino
De veritate catholicae fidei contra errores infidelium s. Summa catholicae fidei. [Strasbourg, ca 1472?].
Hain *1385. Collijn (Uppsala) 1420. Madsen 3951.
248 bl. – Komplett ex. – Samtida, slitet och maskstunget, ljust skinnband med spännen och blindpressade ornament. – 42x28,5 cm. – Gåva av Jarl Gallén.

Ink. nr 16
Thomas ab Aquino
Sancti Thome de Aquino scripta ad Hannibaldum episcopum super quator libros sententiarum. Basel: Nicolai Kessler 1492
155 bl. – Komplett ex. – Inbunden i samtida band  från en annan bok, ”Prima pars chronice”. -  31,5x22 cm. – Gåva av Jarl Gallén.

Ink. nr 13a
Turrecremata, Johannes de
Expositio super toto Psalterio. Strasbourg, 1482.
Hain *15703. Collijn (Uppsala) 860. Collijn (Stockholm)  1066.
124 bl. - Komplett ex. Samtida svinläderband med spännen och blindpressade ornament. – Förgyllt exlibris på fram- och bakpärm. – Gåva av Jarl Gallén.
I samma band: Albertus Magnus, Compendium theolgicae veritatis. – Gerson, Jean, De modo audiendi m.fl. smärre arbeten.
 

Katalogen gjord av Torbjörn Söderholm 1984, kompletterad av Martin Ellfolk 2002.