Åbo Akademi Hereditas culturalis
Text: Carl-Rudolf Gardberg,
redigerad av Martin Ellfolk
Sidans layout: Martin Ellfolk
Site layout: Tommy Lahtinen
Publicerad: 2002-10-25
Uppdaterad: 2016-04-11
e-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Katalog över förstaupplagor av Carl von Linnés böcker i ÅAB

Carl Linnaei Skånska Resa, På Öfwerhetens Befallning förrättad år 1749. Med Rön och Anmärkningar uti Oeconomien, Naturalier, Antiquiteter, Seder, Lefnads-sätt.
Stockholm 1751.

Carl Linnaei Wästgöta-Resa, på Riksens högloflige Ständers Befallning förrättad år 1746. Med anmärkningar uti Oeconomien, Naturkunnogheten, Antiquiteter, Inwånarnes Seder och Lefnads-sätt.
Stockholm, 1747.

Carl Linnaei Öländska och Gothländska Resa på Riksens Högloflige Ständers befallning förrättad åhr 1741. Med anmärkningar uti Oeconomien, Natural-Historien, Antiquiteter & c.
Stockholm och Upsala, 1745.

Fauna svecica sistens animalia Sveciae regni : qvadrupedia, aves, amphibia, pisces, insecta, vermes, distributa per classes & ordines, genera & species...
Stockholm, 1746.

Flora svecica exhibens plantas per regnum Sveciae crescentes, systematicae cum differentiis specierum, synonymus autorum, nominibus incolarum, solo locorum, usu pharmacopaeorum.
Stockholm, 1745
Exempelsidor

Flora Lapponica exhibens plantas per Lapponiam crescentes, secundum systema sexuale collectas in itinere.
Amsterdam, 1737.
Exempelsidor

Hortus Cliffortianus, plantas exhibens, quas in Hortis tam vivis quam siccis Hartecampi in Hollandia coluit Georgicus Clifford...
Amsterdam, 1737.
Exempelsidor

Materia medica, liber I. de plantis. Secundum genera, loca, nomina ... digestus.
Stockholm, 1749.
Exempelsidor

Museum Tessiniaum,... [Greve Carl Gustaf Tessins naturalie-samling]
Stockholm 1753
Exempelsidor

Philosophia botanica in qua explicantur fundamenta botanica...
Stockholm, 1751.
Exempelsidor

Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas, ... secundum systema sexuale digestas. I-II
Stockholm, 1753.
Exempelsidor