Åbo Akademi Hereditas culturalis
Text: Marita Rajalin
Sidans layout: Veikka Lahtinen
Site layout: Tommy Lahtinen
Publicerad: 2008-8-16
Uppdaterad: 2016-04-11
e-post: fornamn.efternamn@abo.fi

1

av Marita Rajalin

Exempelsamling, enligt ämnesgrupper

Naturvetenskaper
Lantbruk
Teknik
Militar
Alkemi
Religion, Swedenborg
Humaniora (filosofi, historia och politik, klassiska studier, arkitektur, sociala frågor)
Språk
Skönlitteratur
R
eseskildringar, geografi och topografi
1

 

Naturvetenskaper

 

 

1 Linné, Carl von, Classes plantarum... 1738. & Viridarium Cliffortianum... 1737.
2 Buffon, George Louis Leclerc de, Histoire naturelle, générale et particulière… 1770.
3 Kiessling, Johann Gottfried, Relatio practica de arte probatoria mineralium & metallorum… 1752.
4 Berzelius, J. Jacob., Lehrbuch der Chemie... 1827.
5 Celsius, Anders, Arithmetica eller räkne-konst... 1754.
6 Cavallo, Tiberius, Tiberii Cavallos fullständiga afhandling om electriciteten... 1795-1796.
7 Nordenskiöld, Nils, Bidrag till närmare kännedom af Finlands mineralier och geognosie... 1820. (Klicka för att läsa exemplaret ur Gadolinska samlingen.)

 

 

 

 

Lantbruk, gods och gårdar

 

 

8 Broberg, Lars, Några korta anmärkningar och rön angående trä-planteringen... 1775.
9 Den wälgörande tomte-gubben i ladugården... 1806.
10 Nya Newcastle, eller afhandling om ridkonsten... 1752.
11 Dictionnaire theoretique et pratique de chasse et de pesche. Tome premier. Paris 1769.
12 Heppe, Johann Christoph, Die Jagdlust... 1783.

 

 

 

 

Teknik

 

 

13 Observations on a general iron rail-way... 1823.
14 Palmer, Henry R., Description of a railway on a new principle... 1823.

 

 

Militärväsen

 

 

15 Pagan, Blaise Francois de, comte de Merveilles, Les fortifications de Monsieur le comte de Pagan... 1668.

 

 

 

Alkemi

 

 

16 Kunckel, Johann, adl. von Löwenstern, Ars vitraria experimentalis... 1679.
17 Valentinus, Basilius, Chymische Schriften... 1700.
18 Funk, Christlieb Benedict, Natürliche Magie... 1806.
19 Manuel des sorciers... 1820.

 

 

Religion, Swedenborg

 

  

20 Derham, William, Astro-theologie eller Himelska kropparnes betracktelse... 1735.
21 Geier, Martin, Fyratijo tree andelige betrachtelser... 1689.
22 Ödmann, Samuel, Strödde samlingar utur naturkunnigheten... 1785.
23 Swedenborg, Emanuel, De la nouvelle Jérusalem... 1821.

 

 

 

Humaniora (filosofi, historia och politik, klassiska studier, arkitektur, sociala frågor)

 

 

24 Voltaire, Oeuvres de Mr. de Voltaire... 1748.
25 Schefferus, Johannes, De antiquis verisque Regni Sveciae... 1678.
26 Bibliothèque de la campagne, ou Amusemens de l’esprit et du coeur... 1738.
27 Historia om någre de mäst ryktbare sjöröfware... 1792.
28 Michailofski-Danilefski, Beskrifning öfver finska kriget...1850.
29 Macaulay, Thomas Babington, The History of England... 1849.
30 Björlin, Gustaf, Finska kriget 1808 och 1809... 1882.
31 Hedin, Adolf, Franska revolutionens qvinnor... 1880.
32 Klein, Ernst, Vita och röda. En bok om sista finska kriget. Tredje upplagan. Stockholm 1919.
33 Cicero, M. Tullii Ciceronis De oratore libri III. Ex recensione J.A. Ernesti. Aboae 1803.
34 Vignola, [Jacopo Barozzi], Ausführliche Anleitung zu der ganzen Civil Bau-Kunst... 1725.
35 Rules proposed for the government of gaols... 1820.

 

 

 

 

Språk

 

 

36 Nouveau dictionnaire du voyageur francois-allemand-latin... 1738.
37 Möller, Levin, Nouveau dictionaire francois-svedois et svedois-francois... 1745.

 

 

 

 

Skönlitteratur

 

 

38 Richardson, Samuel, Histoire de sir Charles Grandison... 1756.
39 Goldsmith, Oliver, The Vicar of Wakefield. Select English pieces, part 3. Upsala u.å.
40 Scott, Walter, Walter Scotts romaner...1826.
41 Leprince de Beaumont, Jeanne Marie, Magazin des enfans... 1793.
42 Läse-Bibliothek, utgifvet af L. J. Hjerta... 1836.
43 Grandville, J.J., Lustiga taflor ur djurens lif... 1877.

 

 

Reseskildringar, geografi och topografi

 

44 Djurberg, Daniel, Geografie. Sammandragen utur de nyaste och tillförliteligaste Auctorer. I-III. Stockholm 1776-1780.
45 Goris, Gerard, Les délices de la campagne à l’entour de la ville de Leide... 1713 (1712?).
46 Bligh, William, Capitainens vid engelske ammiralitetet Wiliam Bligh’s Resa i Söderhafvet åren 1788, 1789, 1790... 1795.
47 Adanson, Michel, Adansons resa til Senegal... 1795
48 Williams, Helen Maria, Ny resa i Schweitz... 1800.
49 Browne, W.G., Ängelsmannens, Brownes resa til Africanska konunga-riket Fur... 1801.
50 Broling, Gustaf, Anteckningar under en resa i England... 1817.
51 Fischer, Christian August, Målning af Madrid. Öfvers. Upsala 1820.
52 Wright, Frances, g. D’Arusmont, Resa genom Förenta Staterna i Nordamerika... 1826.
53 Mollien, G., Resa i det inre Afrika, till floderna Senegals och Gambias källor... 1825.
54 Mollien, G., Resa i Columbien åren 1822 och 1823... 1826.
55 Cramer, Charles, Etwas über die Natur Wunder in Nord America. St. Petersburg 1837.
56-61 [sammanställning av flera böcker.]
62-71 [sammanställning av flera böcker.]
66 Kaufmann, Richard, Från det moderna Frankrike... 1883.