Om Åbo Akademis historia

1915 Arbetets vetenskap Sederholm J.J.
1915 Åboromantiken Söderhjelm Werner
1916 Samhällsklassernas uppkomst Landtman Gunnar
1916 Skolålders själsliv Lilius Albert
1918 Finländska ortnamn Pipping Hugo
1918 Lantbrukets Nationalekonomi Willgren Karl
1918 Havsforskningen -Till frågan om dess upptagande vid ÅA Witting Rolf
1922 Johan Josef Pippingsköld och musiklivet i Åbo Andersson Otto
1922 Medicinens historia Tigerstedt Robert
1926 Om Robert Wilhelm Ekman Hintze Bertel
1968 Institutet för nordisk etnologi vid ÅA Wikman K. Rob. V.