Åbo Akademi Hereditas culturalis
Text: Martin Ellfolk
Sidans layout: Martin Ellfolk
Site layout: Tommy Lahtinen
Publicerad: 2002-10-11
Uppdaterad: 2009-10-27
e-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Antiphonarium Tammelense är tillsammans med Liber Ecclesiae Tammelensis och Graduale Tammelense en av tre delvis medeltida handskrifter från Tammela församling som finns på Åbo Akademis bibliotek.
Till Tammela församling kom skrifterna genom församlingens förste vid namn kända kyrkoherdes, Peder Kurck, försorg. Peder Kurck (14??-1512)  var en förmögen adelsman som kunde förse sin församling med en med dåtida mått mätt stor mängd böcker, bl.a. ett exemplar av Missale Aboense.
År 1838 gjorde den dåvarande kyrkoherden i Tammela, teol.dr. Nils Magnus Tolpo (1770-1853) en stor bokdonation till  Svenska Klassiska Lyceets i Åbo bibliotek (då Åbo Gymnasium). I donationen ingick bl.a. de ovannämnda medeltida handskrifterna.
Svenska Klassiska Lyceets i Åbo bibliotek överfördes till Åbo Akademis bibliotek 1971 i enlighet med undervisningsministeriets beslut.

Antiphonarium Tammelense har tillkomit under 1400- och början av 1500-talet. Antifonariet har sannolikt ursprungligen tillhört birgittinerklostret i Nådendal där det förmodligen också nedtecknats.

Källor: Eeva Ojanen: Tammelan seurakunnan historia (1990), Ristin ja Olavin kansaa (red.Marja-Liisa Linder, Marjo-Riitta Saloniemi, Christian Krötzl, 2000), C.M. Schybergson: Anteckningar om Svenska Klassiska Lyceets i Åbo bibliotek. (Nordisk Tidskrift för bok- och biblioteksväsen No. 1/1939). 
 

Antiphonarium Tammelense har digitaliserats uppslagvis. Upplösningen är 300 dpi.
Originalstorleken är 15 x 20,6 x 5,5 cm.

Antiphonarium Tammelense uppslag 1-99 (PDF)

Antiphonarium Tammelense uppslag 100-199 (PDF)

Antiphonarium Tammelense uppslag 200-269 (PDF)