Åbo Akademi Hereditas culturalis
Text: Tommy Lahtinen
Layout: Tommy Lahtinen
Publicerad: 2003-04-25
Uppdaterad: 2016-03-31
e-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Digitaliserat efter kundens önskemål

AE. Petraeus likpredikan över Torsten Stålhandske, 1646

Certamen equestre caeteraque solemnia Holmiae Suecorum AO: MDCLXXII. Decbr. celebrata cum Carolus XI.
Planschverk utgivet till minne av tornerspelen vid Karl XI:s kröning 1672.
Pinxit David Klöcker Ehrenstrahl, kopparstick av Georg Christoph Eimmart, Nürnberg.

Suomi - Bilder från "De tusen sjöars land"

Eugene Bremers brev och dagbok 1877-1878
Generalmajor Eugen Bremers brev till hustrun Maria (Mary) Bremer f. von Willebrand och dagbok från Rysk-turkiska kriget 1877-1878.

Petter Eric Ericssons dagbok rörande jordbruket i Sandö, Nagu, 1829-1869

Anteckningar från Per Kalms föreläsningar 1770-1771
(Handskriftssamlingarna, af Schultén vol. 117)

Fridolfs saga 1835
"Fridolfs saga, eller kort beskrifning öfver Fagervik bruk och dess ägare de sidst förflutne 100de åren"

M. och W. von Wright: Svenska foglar efter naturen och på sten ritade, 1828
Planschverk med titelblad och 27 illustrationer. Litografier.

Carl Mauritz Martinaus dagbok från rysk-turkiska kriget 1829

A.O. Heikel: En blick på broderi- och väfnadsornamentikens historia, 1888.

"Kadett katalog för Pasi".
Kadettkatalog som tillhört Tobias Pasi (1865-?), stabskapten vid S:t Michels skarpskytteregemente 1900-1902.

Acta inaugurationis novarum Academiae Aboensis aedium
3 calendarum Novembris A. 1817 sollemniter celebratae