Hereditas culturalis - Digitaliserat material i Åbo Akademis bibliotek

Åbo Akademis digitala arviv

Hereditas culturalis - Digitaliserat material i Åbo Akademis bibliotek

 

Åbo Akademis bibliotek har ett stort kulturarv i form av tryckta böcker, småskrifter, affischer, handskrifter och bilder. Genom webbplatsen Hereditas culturalis görs valda delar av detta kulturarv tillgängligt i digital form. Vissa specialsamlingar eller enskilda verk är digitaliserade i sin helhet, andra presenteras i form av exempelsamlingar. Vi strävar efter att komplettera både hela verk och exempel med kontext, d.v.s. texter om materialet och dess bakgrund.

Samlingar inom detta arkiv

Nyare inmatningar

Sökning i Hereditas culturalis


Avancerad sökning

Bläddra

My Account