Tammelahandskrifterna

Åbo Akademis digitala arviv

Tammelahandskrifterna

 

Antiphonarium Tammelense, Liber Ecclesiae Tammelensis och Graduale Tammelense är de tre delvis medeltida handskrifter från Tammela församling som finns på Åbo Akademis bibliotek. Till Tammela församling kom skrifterna genom församlingens förste vid namn kända kyrkoherdes, Peder Kurck, försorg. Peder Kurck (14??-1512) var en förmögen adelsman som kunde förse sin församling med en med dåtida mått mätt stor mängd böcker, bl.a. ett exemplar av Missale Aboense. År 1838 gjorde den dåvarande kyrkoherden i Tammela, teol.dr. Nils Magnus Tolpo (1770-1853) en stor bokdonation till Svenska Klassiska Lyceets i Åbo bibliotek (då Åbo Gymnasium). I donationen ingick bl.a. de ovannämnda medeltida handskrifterna. Svenska Klassiska Lyceets i Åbo bibliotek överfördes till Åbo Akademis bibliotek 1971 i enlighet med undervisningsministeriets beslut.

Nyare inmatningar

Sökning i Hereditas culturalis


Avancerad sökning

Bläddra

My Account