Teateraffischer för Åbo Teater åren 1839-1899

Åbo Akademis digitala arviv

Teateraffischer för Åbo Teater åren 1839-1899

 

Teateraffischerna i denna samling härstammar från föreställningar framförda under åren 1839-1899 i Åbo teaterhus. Huset invigdes år 1839 och är numera känt som Åbo svenska teater. Den första affischen är daterad till 22 februari 1839. Under den tiden fanns det inga professionella finländska teatersällskap att ta till. Det dröjde fram till 1894 tills den första helt inhemska svenska teaterföreställningen ägde rum i huset Från 1902 blev Åbo teaterhus officiellt hemvist för Ab Svenska Inhemska Teatern. 1919 ändrades namnet till Åbo svenska teater. Av upphovsrättsliga skäl har tillgången till teateraffischer här begränsats till år 1899. Intresserade hänvisas till Handskriftsavdelningen vid Åbo Akademis bibliotek för att studera de nyare affischerna. Det finns även en samling med teateraffischer från tiden före år 1839.

Nyare inmatningar

Sökning i Hereditas culturalis


Avancerad sökning

Bläddra

My Account