Skönlitterärt småtryck

Åbo Akademis digitala arviv

Skönlitterärt småtryck

 

Samlingen innehåller digitaliserat småtryck, för tillfället främst finlandssvensk skönlitteratur. Återupplev stämningen vid F.M. Franzéns och J.L. Runebergs minnesfester i Åbo, sång- och musikfester i olika städer, skolinvigningar, brandkårsfester, en kappseglats en riktigt lugn söndag i Åbo, eller dramatiska och sorgliga händelser i shillingtryck och visor. Bland de över 500 trycken finns tillfällighetstryck - dikter, kantater och tal för speciella tillfällen - men även drama, vers och prosa i litet format, barnböcker och shillingtryck.

Av upphovsrättsliga skäl, och i enhetlighet med policyn på nationell nivå, har vi tills vidare digitaliserat endast material tryckt före 1900. Några enstaka nyare (odaterade) tryck ingår, likaså några i Sverige tryckta alster som varit placerade i den inhemska småtryckssamlingen.

Originalen kan vid behov beställas via Alma, eller via kortkatalogen ifall trycket i fråga inte ännu är infört i databasen.

Nyare inmatningar

Sökning i Hereditas culturalis


Avancerad sökning

Bläddra

My Account