Dissertationer vid Akademien i Åbo 1640-1827

Åbo Akademis digitala arviv

Dissertationer vid Akademien i Åbo 1640-1827

 

Denna presentation innehåller 33 inskannade dissertationer, som representerar olika tidsperioder, riktningar och ämnesområden. Dessa, och ytterligare ett par tusen gamla åbodissertationer är tillgängliga i original vid Åbo Akademis bibliotek. De inskannade dissertationerna kompletteras av texter som sätter in avhandlingarna i sitt lärdoms- och bokhistoriska sammanhang.

Nyare inmatningar

Sökning i Hereditas culturalis


Avancerad sökning

Bläddra

My Account