Jacob Tengströms barnböcker

Jacob Tengström (1755-1832) var professor i teologi vid Åbo Akademi, senare biskop i Åbo, och mångsidigt verksam bl.a. som historiker och tidningsman samt inom olika föreningar.

Han har även kallats den finlandssvenska barnlitteraturens fader, tack vare två anonymt utgivna barnböcker, som han skrev under sin tid som teologiprofessor: Läse-Öfning för Mina Barn 1795 (PDF) och Tidsfördrif för Mina Barn 1799 (PDF).

Det är barnlitteratur som ansluter sig till den rådande internationella stilen i upplysningstidens anda, men innehållet präglas också av författarens personliga syn på barn och barnuppfostran. Det religiösa inslaget är mindre dominerande än hos många av Tengströms företrädare. Fabler, vers och berättelser ur barnens vardagsliv har en framträdande plats.

Företalet till Läse-Öfning är en sorts programförklaring, där Tengström lägger fram sin syn på barnuppfostran och barns läsning. Boken innehåller, förutom alfabetet och läseövningar, 32 fabler (de flesta bearbetningar av Aisopos eller Phaedrus), 25 berättelser ur vardagslivet och 55 sentenser eller levnadsregler.

I Tidsfördrif för Mina Barn är det mera fråga om nöjesläsning, med fabler, berättelser och vers. Den tidstypiska didaktiska tendensen framgår redan av titeln på den inledande berättelsen ”Barn bör altid och gärna lyda sina föräldrar”.

Tengström är dock anhängare av mjukare uppfostringsmetoder än många andra samtida författare och pedagoger. Andan i de hem som beskrivs i hans berättelser är vanligen ljus och harmonisk, och speciellt i sina verser vill han ge barnen roande och humoristisk läsning.

Mottagandet

Tengströms barnböcker blev populära och de utkom i flera upplagor. Nya upplagor av Läse-Öfning kom 1798, 1801 och 1813. En finsk bearbetning utkom 1847 under titeln Uusi Aapelus. Tidsfördrif kom i ny upplaga 1803 och 1813, samt i finsk bearbetning, Ajanwiete lapsille, 1836.

Ett urval av Tengströms barnvers utgavs 1875 under titeln Skaldestycken för barn.

Dessutom förekommer enskilda dikter och berättelser i olika ABC- och läseböcker på originalspråket och i finsk översättning.

Litteratur

  • Lehtonen, Ulla, Lastenkirjallisuus Suomessa 1543-1850. Suomen nuorisokirjallisuuden instituutin julkaisuja 1, Tampere 1981, s. 61-72.
  • Schybergson, M.G., Jacob Tengströms vittra skrifter i urval med en lefnadsteckning, Hfors 1899.

Samtida recensioner av Tengströms barnböcker

  • Åbo Tidningar 1795, nr 18 och 19, 1798, nr 45, 1799, nr 16,17,18.
  • Recensionerna i Åbo Tidningar anses vara skrivna av F.M. Franzén.
  • Stockholms-Posten 1800, nr 10.