Ulla Bjerne - Gunnar Björling - Guss Mattsson - Hagar Olsson - Alma Söderhjelm


Handskriftssamlingar

Här presenteras ett urval samlingar från Handskriftssamlingarna vid Åbo Akademis bibliotek. Presentationerna består av en kort biografi över samlingsbildaren, en översikt av samlingens innehåll, litteraturhänvisningar samt ett urval digitiserade brev, manuskript, fotografier och annat material ur samlingen. Texterna är skrivna av Martin Ellfolk.

Om du är intresserad av att bekanta dig närmare med någon av de här samlingarna kan du kontakta arkivsamlingarna vid ÅAB och beställa fram materialet till vår arkivläsesal. I databasen Manusam kan du söka bland de övriga handskriftssamlingarna.