Bibliotekets historia - Lärdoms- och kulturhistoria - Register


Nordenskiöldska biblioteket

Det Nordenskiöldska biblioteket från Frugård i Mäntsälä hör till de värdefullaste specialsamlingarna i Åbo Akademis bibliotek. Biblioteket donerades till ÅAB 1959-1960 och omfattar ca 2400 volymer böcker och småskrifter. Därtill kommer kartor och ritningar.

Materialets tonvikt ligger på naturvetenskaplig litteratur från 1700- och 1800-talen. Samlingen är tillsvidare okatalogiserad, så ta gärna kontakt med ÅAB om du är intresserad av den!