Samlingens väg till ÅAB - Lärdoms- och kulturhistoria - Bokhistoria - Register


Gadolinska samlingen

Gadolinska biblioteket är en av ÅAB:s största (ca. 3400 volymer) och värdefullaste specialsamlingar, med material huvudsakligen från 1600- och 1700-talen. Det har tillhört tre generationer åboprofessorer, Johan Browallius, Jacob Gadolin och Johan Gadolin.

Böckerna är tillgängliga som läsesalslån i biblioteket och ingår i bibliotekets onlinekatalog ALMA. Dessutom finns en äldre kortkatalog.

Det Gadolinska biblioteket har uppförts på den finländska nationella förteckningen över världsminnen inom Unescos Världsminnesprogram i december 2017. Med programmet avser Unesco att uppmärksamma samlingar som anses utgöra ett unikt kulturarv och betona betydelsen av deras bevarande för framtiden.