Katalog över inkunabler

Ink. nr 1

 • Antoninus Florentius
 • Chronicon.P.3. Nürnberg: Anton Koberger, 10.1.1491
 • GW 2073. Hain *1160. Madsen 227.
 • 340 bl. – Komplett ex.- Samtida svinläderband med blindpressade ornament; spännen saknas. 35,5x23,5 cm. – Köpt 1958.

Ink. nr 2

 • Illustrium virorum opuscula (Athanasius, Didymus, Cassiodorus, Cyprianus) Paris: André Bocard, 28.6.1500.
 • Hain *1906. Collijn (Uppsala) 1123.
 • 58 bl. – Komplett, maskstunget ex. – Tapetmönstrat pappband med rygg och hörn i pergament. 28,5x21 cm.

Ink. nr 3

 • Gregorius IX
 • Decretalium libri V cum glossa Hieronymi Clarii. Nürnberg: Anton Koberger, 10.3.1493.
 • Hain *8030. Collijn (Uppsala) 642.
 • 386 bl. - Komplett ex. – Samtida, helt frilagda träpärmar, ingen rygg. – 36x25 cm.

Ink. nr 4

 • Homiliarius Patrum. [Köln ca. 148?]
 • Copinger 3037. Enligt Madsen nr 2009: Homiliarus doctorum. Ed.:Paulus Diaconus. Möjl. nederländskt tryck, ca 1475/80.
 • 438 bl. - De fyra första bladen saknas. – Samtida mörkbrunt skinnband med spännen och blindpressade ornament. – 27,5x21 cm. – Gåva av Edward Stigzelius.

Ink. nr 5

 • Missale Aboense. Lübeck: Bartholomeus Ghotan, 1488.
 • Hain-Copinger 11253. Collijn s.87-95. Madsen 2762.
 • 1+266 bl. – Blad saknas. – Samtida mörkbrunt skinnband i dåligt skick, blindpressad dekor, beslag i hörn och mitt samt spännen saknas. - 36x25 cm. – Deposition från Nagu församling.

Ink. nr 5 bis

 • Missale Aboense. Lübeck: Bartholomeus Ghotan, 1488.
 • Hain-Copinger 11253. Collijn s.87-95. Madsen 2762.
 • 1+266 bl. – Blad saknas. – Enkelt 1800-talsband i mörkbrun papp, med rygg och hörn i läder; beskuren av bokbindaren. Ryggtitel i guldtryck: Missale. secundum ordinem.Fraturum praedikatorum (sic!). - 33x23,5 cm. – Tillhört Tammela församling, förvärad via Åbo svenska klassiska lyceii bibliotek

Ink. nr 6

 • Statuta provincialia et synodalia ecclesiae Coloniensis. Köln: Johannes Koellhoff d.ä., 29.9.1492
 • Copinger 5614. Madsen 3767
 • 114 bl. – Komplett ex. – Marmorerat pappband. – 27,5x20,5 cm. – Gåva av Alexander von Collan.

Ink. nr 7

 • Tertullianus, Quintus Septimus Florens
 • Apologeticus adversus gentes. Venedig: Bernardinus Benalius, [1483].
 • Hain-Copinger 15443.
 • 20 bl. – Komplett ex. – Bunden i samtida liturgisk pergamenthandskrift. – 31x21,5 cm.

Ink. nr 8

 • Biblia
 • Biblia integra: summata: disincta: accuratius reemedata: vtriusque testamenti concordatijs illstrata. Basel: Johan Froben, 27.10.1495
 • GW 4275. Hain *3118. Madsen 691.
 • 508 bl. – Bl. AA 1, 8, BB 2, 4 ocg Gg 1 är fotokopior; i övrigt komplett ex. – Enkelt halvfranskt band; röd ryggskylt med guldtryck: Biblia sacra. – 15,5x12,5 cm. Gåva av Åke Andersson.

Ink. nr 9

 • Thomas ab Aquino
 • De veritate catholicae fidei contra errores infidelium s. Summa catholicae fidei. [Strasbourg, ca 1472?].
 • Hain *1385. Collijn (Uppsala) 1420. Madsen 3951.
 • 248 bl. – Komplett ex. – Samtida, slitet och maskstunget, ljust skinnband med spännen och blindpressade ornament. – 42x28,5 cm. – Gåva av Jarl Gallén.

Ink. nr 10

 • Baptista Mantuanus
 • Parthenice [secunda sive] Catharinaria fratris Baptiae Mantuani: ab Ascentio [Jodocus Badius Ascensius] familiariter exposita.
 • Paris: Denis Roce, s.a. [ca 1500].
 • (4)+CXVIII bl. – Komplett ex. – Marmorerat pappband med rygg och hörn i skinn. – 19,5x14,5 cm. - Gåva av Richard du Rietz.

Ink. nr 11

 • Psalterium latinum. Lübeck: Bartholomeus Ghotan, ca. 1488. Titel: Psalterium Dauid prophete.
 • Collijn (Uppsala) 1271. Collijn (Stockholm) 910. Madsen 3403.
 • 108 bl. – Saknas 23 bl. (d1-10, k 1, 7-10, l 1-8). - Enkelt 1800-talsband i mörkbrun papp, med rygg och hörn i läder; beskuren av bokbindaren. - 27x19,5 cm. - Tillhört Tammela församling, förvärad via Åbo svenska klassiska lyceii bibliotek

Ink. nr 12

 • Rolewinck, Werner
 • Fasciculus temporum. Venedig: Erhard Ratdolt, 21.12.1481
 • Hain-Copinger *6928. Madsen 3523. Sallander (Uppsala) 1936.
 • 72 bl. – Saknas: bl.2-3, 15, 26; defekta: bl. 5, 9, 14, 24, 30-31, 46, 59-64. – Bladen löst inlagda i pappband med trasig rygg. 31x21,5cm. – Gåva av Torsten Steinby.

Ink. nr 13a

 • Turrecremata, Johannes de
 • Expositio super toto Psalterio. Strasbourg, 1482.
 • Hain *15703. Collijn (Uppsala) 860. Collijn (Stockholm) 1066.
 • 124 bl. - Komplett ex. Samtida svinläderband med spännen och blindpressade ornament. – Förgyllt exlibris på fram- och bakpärm. – Gåva av Jarl Gallén.
 • I samma band: Albertus Magnus, Compendium theolgicae veritatis. – Gerson, Jean, De modo audiendi m.fl. smärre arbeten.

Ink. nr 13b

 • Albertus Magnus
 • Compendium theologicae veritatis. [Med Tabula av Thomas Dorniberg.] Strasbourg: Martin Schott s.a.
 • GW 602 (”nicht vor 1481”). Hain-Copinger *435 (”1490”). Collijn (Stockholm) 19 (”nach 23.8.1483”).
 • 144 bl. – Komplett ex. – Bunden med: Turrecremata, Johannes de, Expositio super toto Psalterio.

Ink. nr 13c

 • Gerson, Jean de
 • De modo audiendi confessiones. – Gerson, Jean de: remedia conta recidiva. – Antoninus Florentinus: Decisio consilaris supra dubio producto de indulgencijs. - Albanus ab Insulis: De sex alis cehrubin. – Gerson, Jean de: De sptem miserijs hominum in hac vita. Nürnberg: Friedrich Creussner, 1478.
 • Hain ’7661. Madsen 1717.
 • 23 bl. Komplett ex. – Bunden med: Turrecremata, Johannes de, Expositio super toto Psalterio.

Ink. nr 14a-b

 • Antoninus Florentius
 • Summa Theologica P.1-2. Venedig: Nicolaus Jenson, 15.12.1479 – 28.6.1480.
 • GW 2185. Collijn (Uppsala) 130 (pars IV). Holm 77 (pars I). Hain-Cop1243. Proctor 4123 & 4126.
 • 254 & 323 bl. – Kompletta ex. – Samtida träpärmar klädda med rött skinn, spännen och beslag saknas. – 31,5x22 cm. – Gåva av Jarl Gallén.

Ink. nr 15a-b

 • Antoninus Florentius
 • Summa Theologica P.3-4. Lyon: Johann Clein, 1500.
 • 396 & 222 bl. – Kompletta ex. – 1800-tals läderband, rikt ornamenterade. Beskuret av bokbindaren. Ryggtitel i guldtryck: Antonini – Summe Maioris 1 & 2. – 27,5x19,5 cm. – Gåva av Jarl Gallén.

Ink. nr 16

 • Thomas ab Aquino
 • Sancti Thome de Aquino scripta ad Hannibaldum episcopum super quator libros sententiarum. Basel: Nicolai Kessler 1492
 • 155 bl. – Komplett ex. – Inbunden i samtida band från en annan bok, ”Prima pars chronice”. - 31,5x22 cm. – Gåva av Jarl Gallén.

Ink. nr 17

 • Nicolai de Lira
 • Postilla Nicolai de Lira super Psalterium vna cum canticis. Lyon: Jean Pivard, 26.5.1500.
 • 172 bl. – Komplett ex. – Samtida träpärmar, spännen saknas. – 24x17 cm. – Gåva av Jarl Gallén.

Ink. nr 18

 • Petrus Comestor
 • Scolastica historia Magistri Petri Comestoris sacre scripture seriem breuem nimis et expositam exponentis. Strasbourg 1485.
 • Proctor 593. Stilwell P 419.
 • 231 bl. – Komplett ex. - Samtida träpärmar med spännen. - 30,5x21,5 cm. – Gåva av Jarl Gallén.

Ink. nr 19

 • Antoninus Florentius
 • Chronicon P.1. Nürnberg: Anton Koberger, 31.7.1484
 • GW 2072.
 • 236 bl. - Komplett ex. – Samtida skinnklädda träpärmar, med spännen. - 41x28,5 cm. – Gåva av Jarl Gallén.

Ink. nr 20

 • Antoninus Florentius
 • Chronicon P.2. Nürnberg: Anton Koberger, 10.1.1491
 • GW 2073.
 • 328 bl. - Komplett ex. – Samtida skinnklädda träpärmar, spännen saknas. - 34x24 cm. – Gåva av Jarl Gallén

Ink. nr 21

 • Antoninus Florentius
 • Chronicon P.3. Nürnberg: Anton Koberger, 31.7.1484
 • GW 2072.
 • 276 bl. - Komplett ex. – Samtida skinnklädda träpärmar, spännen saknas. - 41x28,5 cm. – Gåva av Jarl Gallén
 • Albanus ab Insulis
 • De sex alis cehrubin. – Se: Gerson, Jean, De modo audiendi confessiones.
 • Antoninus Florentius
 • Decisio consilaris supra dubio producto de indulgencijs. – Se: Gerson, Jean, De modo audiendi confessiones.
 • Athanasius
 • De homousio conta Arrium. – Se: Illustrum virorum opuscula.
 • Cassidorus
 • Se: Illustrium virorum opuscula
 • Cyprianus
 • Se: Illustrium virorum opuscula
 • Didymus
 • Se: Illustrium virorum opuscula