Katalog över linneana - Botaniska trädgården: affisch (PDF)


Katalog över linneana

Klicka på verkens titel för att se digitala exempel på sidor ur verken. Om du är intresserad av att se originalen, kontakta Åbo Akademis bibliotek.


Carl Linnaei Skånska Resa (PDF)

 • På Öfwerhetens Befallning förrättad år 1749. Med Rön och Anmärkningar uti Oeconomien, Naturalier, Antiquiteter, Seder, Lefnads-sätt.
 • Stockholm 1751.

Carl Linnaei Wästgöta-Resa (PDF)

 • På Riksens högloflige Ständers Befallning förrättad år 1746. Med anmärkningar uti Oeconomien, Naturkunnogheten, Antiquiteter, Inwånarnes Seder och Lefnads-sätt.
 • Stockholm, 1747.

Carl Linnaei Öländska och Gothländska Resa (PDF)

 • På Riksens Högloflige Ständers befallning förrättad åhr 1741. Med anmärkningar uti Oeconomien, Natural-Historien, Antiquiteter & c.
 • Stockholm och Upsala, 1745.

Fauna svecica sistens animalia Sveciae regni (PDF)

 • Qvadrupedia, aves, amphibia, pisces, insecta, vermes, distributa per classes & ordines, genera & species...
 • Stockholm, 1746.

Flora svecica (PDF)

 • Exhibens plantas per regnum Sveciae crescentes, systematicae cum differentiis specierum, synonymus autorum, nominibus incolarum, solo locorum, usu pharmacopaeorum.
 • Stockholm, 1745.

Flora Lapponica (PDF)

 • Exhibens plantas per Lapponiam crescentes, secundum systema sexuale collectas in itinere.
 • Amsterdam, 1737.

Hortus Cliffortianus (PDF)

 • Plantas exhibens, quas in Hortis tam vivis quam siccis Hartecampi in Hollandia coluit Georgicus Clifford.
 • Amsterdam, 1737.

Materia medica (PDF)

 • Liber I. de plantis. Secundum genera, loca, nomina ... digestus.
 • Stockholm, 1749.

Museum Tessiniaum (PDF)

 • Greve Carl Gustaf Tessins naturalie-samling
 • Stockholm 1753.

Philosophia botanica (PDF)

 • In qua explicantur fundamenta botanica
 • Stockholm, 1751.

Species plantarum (PDF)

 • Exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas, ... secundum systema sexuale digestas. I-II
 • Stockholm, 1753.