Åbo Akademis bibliotek har ett i finländska förhållanden stort kulturarv i form av tryckta böcker, småskrifter, affischer, handskrifter och bilder. Inom projektet Hereditas culturalis görs detta kulturarv tillgängligt i digital form. Vissa specialsamlingar eller enskilda verk är digitaliserade i sin helhet, andra presenteras i form av exempelsamlingar. Portalen har delats in i två separata avdelningar: Digitaliserat material och Samlingspresentationer.

I den här portalen är det möjligt att bläddra i materialet. Mera riktade sökningar kan du göra i databasen Hereditas culturalis som finns under Doria-portalen.