Helene Schjerfbecks brev till forstmästare Einar Reuter (H. Ahtela)


I Helene Schjerfbecks samling ingår 1182 brev och kort från Helene Schjerfbeck (1862-1946) till Einar Reuter (1881-1968). Som konstnär använde Reuter pseudonymen H. Ahtela. Deras vänskap var inte alltid problemfri men trots allt varade den ända till hennes död.

Breven finns vid Arkivsamlingarna vid Åbo Akademis bibliotek. De finns både i original och som renskrivna, och det är de sistnämnda som är publicerade här.

Breven är publicerade som PDF-filer årsvis. Klicka på årtalet i förteckningen nedan för att läsa breven från det året.


Brev från 1910-talet

 • 1915
 • 1916
 • 1917, del 1, jan - aug
 • 1917, del 2, sept - dec
 • 1918, del 1, jan - juli
 • 1918, del 2, aug - okt
 • 1918, del 3, nov - dec
 • 1919, del 1, jan - apr
 • 1919, del 2, maj - aug
 • 1919, del 3, sept - dec
 • Brev från 1920-talet

 • 1920
 • 1921
 • 1922
 • 1923
 • 1924
 • 1925
 • 1926
 • 1927
 • 1928
 • 1929
 • Brev från 1930-talet

 • 1930
 • 1931
 • 1932
 • 1933
 • 1934
 • 1935
 • 1936
 • 1937
 • 1938
 • 1939
 • Brev från 1940-talet

 • 1940
 • 1941
 • 1942
 • 1943
 • 1944
 • 1945
 • 1946