Tammelahandskrifterna


Vid Åbo Akademis bibliotek finns tre delvis medeltida handskrifter. Antiphonarium Tammelense, Liber Ecclesiae Tammelensis och Graduale Tammelense har ursprungligen tillhört Tammela församling, dit de kom genom församlingens förste vid namn kända kyrkoherde, Peder Kurcks, försorg. Peder Kurck (14??-1512) var en förmögen adelsman, som försåg sin församling med en stor mängd värdefulla böcker - bl.a. ett exemplar av Missale Aboense från 1488.

År 1838 gjorde den dåvarande kyrkoherden i Tammela, teol.dr. Nils Magnus Tolpo (1770-1853) en stor bokdonation till Svenska Klassiska Lyceets i Åbo bibliotek (då Åbo Gymnasium). I donationen ingick bl.a. de ovannämnda medeltida handskrifterna.
Svenska Klassiska Lyceets i Åbo bibliotek överfördes till Åbo Akademis bibliotek 1971 i enlighet med undervisningsministeriets beslut.

Då du klickar på verkens titlar får du upp ytterligare information om dem och en länk till verket i digitalt format (öppnas i PDF). Av Missale Aboense finns endast några exempelsidor digitaliserade.

Antiphonarium Tammelense har tillkommit under 1400- och början av 1500-talet. Antifonariet har sannolikt ursprungligen tillhört birgittinerklostret i Nådendal där det förmodligen också nedtecknats.

Antiphonarium Tammelense har digitaliserats uppslagvis. Upplösningen är 300 dpi. Originalets storlek är 15 x 20,6 x 5,5 cm.

Graduale Tammelense är en av tre i sin helhet bevarade medeltida gradualer i Finland. Den härstammar från senare delen av 1400-talet men den har fortfarande kompletterats efter reformationen på 1500-talet då den finskspråkiga delen tillkommit. Graduale Tammelense innehåller en helgonkatalog, sekvenser (katolsk kyrkosång) samt inslag från den lutherska gudstjänstordningen.

Graduale Tammelense har digitaliserats uppslagvis. Upplösningen är 50 dpi. Originalets storlek är 20 x 28,5 x 3 cm.

Liber Ecclesiae Tammelensis är en s.k. blandbok som bl.a innehåller en mässa och material för tidegärden. I boken ingår också sex blad från Antiphonarium Tammelense. Texterna har tillkommit under olika tider, från sent 1400-tal till tidigt 1600-tal. Utöver de latinska delarna förekommer både svenska och finska texter i Liber Ecclesiae Tammelensis.

Liber Ecclesiae Tammelensis har digitaliserats uppslagvis. Upplösningen är 100 dpi.

Originalets storlek är 17,8 x 22,2 x 1,8 cm.

Lübeck: Bartholomeus Ghotan, 17.8.1488.

Hain-Copinger 11253. Collijn s.87-95. Madsen 2762

1+266 blad. Blad saknas. Samtida mörkbrunt skinnband i dåligt skick, blindpressad dekor, beslag i hörn och mitt samt spännen saknas. 36x25 cm. Deposition från Nagu församling.


Om du vill veta mer om inkunablerna vid ÅAB så kan du läsa samlingspresenationen om dem.


Litteratur: Ojanen, Eeva: Tammelan seurakunnan historia (1990), Ristin ja Olavin kansaa, red. Linder, Marja-Liisa; Saloniemi, Marjo-Riitta; Krötzl, Christian (2000), Schybergson, C.M., Anteckningar om Svenska Klassiska Lyceets i Åbo bibliotek, i Nordisk Tidskrift för bok- och biblioteksväsen, 1/1939.