Tammelahandskrifterna

Antiphonarium Tammelense, Liber Ecclesiae Tammelensis och Graduale Tammelense är de tre delvis medeltida handskrifter från Tammela församling som finns på Åbo Akademis bibliotek. Till Tammela församling kom skrifterna genom församlingens förste vid namn kända kyrkoherdes, Peder Kurck, försorg. Peder Kurck (14??-1512) var en förmögen adelsman som kunde förse sin församling med en med dåtida mått mätt stor mängd böcker, bl.a. ett exemplar av Missale Aboense.

År 1838 gjorde den dåvarande kyrkoherden i Tammela, teol.dr. Nils Magnus Tolpo (1770-1853) en stor bokdonation till Svenska Klassiska Lyceets i Åbo bibliotek (då Åbo Gymnasium). I donationen ingick bl.a. de ovannämnda medeltida handskrifterna.
Svenska Klassiska Lyceets i Åbo bibliotek överfördes till Åbo Akademis bibliotek 1971 i enlighet med undervisningsministeriets beslut.

Antiphonarium Tammelense har tillkomit under 1400- och början av 1500-talet. Antifonariet har sannolikt ursprungligen tillhört birgittinerklostret i Nådendal där det förmodligen också nedtecknats.

Källor: Eeva Ojanen: Tammelan seurakunnan historia (1990), Ristin ja Olavin kansaa (red.Marja-Liisa Linder, Marjo-Riitta Saloniemi, Christian Krötzl, 2000), C.M. Schybergson: Anteckningar om Svenska Klassiska Lyceets i Åbo bibliotek. (Nordisk Tidskrift för bok- och biblioteksväsen No. 1/1939).

Antiphonarium Tammelense har digitaliserats uppslagvis. Upplösningen är 300 dpi. Originalstorleken är 15 x 20,6 x 5,5 cm.

Graduale Tammelense är en av tre i sin helhet bevarade medeltida gradualer i Finland. Den härstammar från senare delen av 1400-talet men den har fortfarande kompletterats efter reformationen på 1500-talet då den finskspråkiga delen tillkommit. Graduale Tammelense innehåller en helgonkatalog, sekvenser (katolsk kyrkosång) samt inslag från den lutherska gudstjänstordningen.

Källor: Eeva Ojanen: Tammelan seurakunnan historia (1990), Ristin ja Olavin kansaa (red.Marja-Liisa Linder, Marjo-Riitta Saloniemi, Christian Krötzl, 2000), C.M. Schybergson: Anteckningar om Svenska Klassiska Lyceets i Åbo bibliotek. (Nordisk Tidskrift för bok- och biblioteksväsen No.1/1939).

Graduale Tammelense har digitaliserats uppslagvis. Upplösningen är 50 dpi. Originalstorleken är 20 x 28,5 x 3 cm.

Liber Ecclesiae Tammelensis är en s.k. blandbok som bl.a innehåller en mässa och material för tidegärden. I boken ingår också sex blad från Antiphonarium Tammelense. Texterna har tillkommit under olika tider, från sent 1400-tal till tidigt 1600-tal. Utöver de latinska delarna förekommer både svenska och finska texter i >Liber Ecclesiae Tammelensis.

Källor: Eeva Ojanen: Tammelan seurakunnan historia (1990), Ristin ja Olavin kansaa (red.Marja-Liisa Linder, Marjo-Riitta Saloniemi, Christian Krötzl, 2000), C.M. Schybergson: Anteckningar om Svenska Klassiska Lyceets i Åbo bibliotek. (Nordisk Tidskrift för bok- och biblioteksväsen No. 1/1939).

Liber Ecclesiae Tammelensis har digitaliserats uppslagvis. Upplösningen är 100 dpi. Originalstorleken är 17,8 x 22,2 x 1,8 cm.

Lübeck: Bartholomeus Ghotan, 17.8.1488..

Hain-Copinger 11253. Collijn s.87-95. Madsen 2762

1+266 bl. Blad saknas. Samtida mörkbrunt skinnband i dåligt skick, blindpressad dekor, beslag i hörn och mitt samt spännen saknas. 36x25 cm. Deposition från Nagu församling.