Offentliga nöjen i Åbo under 1800-talet – en samling affischer


Hur roade man sig i Åbo under 1800-talet? Här finns ett flertal affischer från en mängd olika nöjestillställningar, allt från cirkusartisters uppträdanden till buktaleri, hundteatrar, kosmoraman, trumkoncerter och tränade kanariefåglar. Originalaffischerna förvaras vid Arkivsamlingarna vid Åbo Akademis bibliotek.

Affischerna är kronologiskt ordnade, och genom att klicka på rubriken öppnas de i jpg-format.


25.07.1832 Buktaleri M. Louis
14.09.1833 Fyrwerkerie J.Magito
03.08.1834 Lindansare och artister Welow
08.08.1834 Circus Gymnasticus Ernst Wehle
14.08.1834 Luftballong etc. Ernst Wehle
28.04.1835 Mechanisk, Physisk, Chemisk och Phantasmagorisk föreställning Becker
06.09.1835 Djur-fäktning J. Elsasser
12.10.1835 Lindansning och equlibristiska öfningar Pazziani
15.10.1835 Lindansning och equlibristiska öfningar Pazziani
18.10.1835 Lindansning, samt equlibristiska och herkuliska kroppsöfningar Pazziani
22.10.1835 Lindansning, samt equlibristiska och herkuliska kroppsöfningar Pazziani
29.10.1835 Lindansning, samt equlibristiska och herkuliska kroppsöfningar Pazziani
06.06.1836 Türolersång och buktaleri Binnes
14.08.1836 Mekaniska och fysiska konster Rasmussen
04.10.1837 Representation bestående af Herkuliska och jongleurkonster, trampolinsprång, engelska ställningar etc. C. M. Pettersén
26.08.1838 Stor föreställning af högst sällsynta konster och Herkuliska kraftöfningar Tobio Quagliari
31.08.1838 Physiska och mechaniska konster Toboi Quagliari
29.08.1838 Konst-production à la Pinetti: Ett godt slut, Allt godt A. von Olivo
02.09.1838 Konst-production à la Pinetti A. von Olivo
05.09.1838 Konst-production à la Pinetti A. von Olivo
12.09.1838 Konst-production à la Pinetti A. von Olivo
15.09.1838 Pinettisk konst-production A. von Olivo
21.12.1838 Konst-production à la Gujot A. von Olivo
23.12.1838 Konst-production à la Pinetti och Gujot A. von Olivo
21.01.1839 Mimisk och plastisk föreställning
18.08.1839 Stor konst-framställning Heinrich Eisfelt
30.09.1839 Konst-Glas-arbeten Thomas Finn
27.10.1839 Lust- och konst-fyrverkerie C. W. Westerlund
1839 Cosmorama J. Scarcelli
Snäll-löpning Anton Machowirth
Representation med physiska och mechaniska konster etc. Tobio Quagliari
Panorama A. Duché o. I. Lexe
Panorama A. Duché o. I. Lexe
Menagerie A.Lehmann
Utländska djur Mme Dollaro
Lust och konstfyrwerkeri C. W. Westerlund
Stor karusellåkning C. J. M. Kiehn
Panorama samt kinesiskt Fyrwerkeri med 12 förändringar F. Rust
Panorama samt kinesiskt Fyrwerkeri med 12 nya förändringar F. Rust
Panorama samt kinesiskt Fyrwerkeri med 12 nya förändringar F. Rust
Optisk panorama G.Berglöf
20.09.1840 Stor Representation equilibristisk, gymnastisk voltering, chinesiska och arabiska balanskonster m. m. Br. Eisfeldt
18.10.1840 Stor Representation D. Gautier
30.4.1841 Representation I. Riego
08.08.1841 Automater Steinl
13.08.1841 Automater Steinl
07.10.1841 Konstkabinett J. Balabrega
10.10.1841 Konstkabinett J. Balabrega
16.12.1841 Stor konst-representation bestående af Arabiska, Herkuliska, Athletiska, Akademiska och Plastiska föreställningar Carl o. Francois Rappo
1841 Lustresan på den höga holländska wäderqwarnen uti ett stort och brilliant fyrwekeri Carl Rappo
1841 Optiskt konst-museum Samuel Samuelson
12.5.1842 Orientalisk Representation F. M. Samme
10.09.1842 Diorama C. A. Schmidt
1842 Mikroskop Br. Tietzner
1842 Mikroskop Br. Tietzner
1842 Mikroskop Br. Tietzner
1842 Mikroskop Br. Tietzner
08.03.1842 Barn-Balletter Elisab. Millberg
1843 Mekaniskt Konst-Museum Nicolai Möller
03.10.1843 Utomordentlig föreställning (Grotesque gymnastik) Nicholas Croft o. Nicholas Dailey
22.10.1843 Konstproduktion W. Frickel
25.10.1843 Hufvud-föreställning i egyptiska magien W.Frickel
27.10.1843 Det magiska ljuset W. Frickel
29.10.1843 Konst- och snabblöpning Catharina Reicharth
28.12.1843 Gymnastiska konster Nicholas Croft o. Nicholas Dailey
1843 Program, Optiske Kosmoramer Nicolai Möller
04.08.1844 Gymnastisk konst- och kraft-framställning Henri o. Mad. Dessort
07.08.1844 Konstproduktion Henri o. Mad. Dessort
15.09.1844 Gymnastisk konst- och kraft-framställning Henri o. Mad. Dessort
18.11.1844 Arabisk, herkulisk athletisk konst- och kraftrepresentation samt akademie för lefwande bilder Carl o. Francois Rappo
25.11.1844 Arabisk, herkulisk athletisk konst- och kraftrepresentation samt akademie för lefwande bilder Carl o. Francois Rappo
29.11.1844 Arabisk, herkulisk athletisk konst- och kraftrepresentation samt akademie för lefwande bilder Carl o. Francois Rappo
06.03.1845 Barn-Balletter Elisab. Millberg
12.10.1845 Föreställning A. Wehle
23.10.1845 Fyrverkeri A.Wehle
05.11.1845 Stor Representation Francois Reichenback
16.08.1846 Wattenkonster och grekiskt Watten-fyrwerkeri W. Elster
09.10.1846 Buktalare Mathias Stern
11.10.1846 Buktalare Mathias Stern
16.09.1847 Menageri af utländska djur C. Alexander
03.11.1847 Cosmorama J. Scarcelli
1847 Menageri C. Alexander
23.07.1850 Optisk konstrepresentation W. Heinrichsen
26.09.1850 Fyrverkeri med ekläring och musik G.Hornung
04.10.1850 Mekanisk figur-theater G. Hornung
24.07.1851 Verlds-Tablåer Optiska föreställningar - Rud. Borman
24.09.1851 Konstfyrwerkeri Charles Magito
29.10.1851 Fantastiska, magnetiska, necromatiska och demonologiska konststycken Carl Bils
12.11.1851 Indisk, syrisk, japansk och bioplastisk akademi Charles Rappo
06.06.1852 Konst-framställning med musik W.Fritz & F.Rust
1852 Konst-utställning: S:t Petersburg i Åbo A. Rungaldier
1852 Konst-utställning: Moskva i Åbo A. Rungaldier
1852 Konst-utställning: En stor Resa A. Rungaldier
22.08.1852 Stor brilliant lustfyrwerkeri C. Lindström, D. Magito/td>
29.08.1852 Stor brilliant lustfyrwerkeri C. Lindström, D. Magito
23.10.1853 Kabyler: representation av athletiska och gymnastiska konst-produktioner Mahomed-ben-Said
24.10.1853 Kabyler: representation av athletiska och gymnastiska konst-produktioner Mahomed-ben-Said
26.10.1853 Kabyler: representation av athletiska och gymnastiska konst-produktioner Mahomed-ben-Said
15.07.1855 Athletiska, gymnastiska, arabiska och herkuliska kraftövningar J.Reinert
22.07.1855 Athletiska, gymnastiska, arabiska och herkuliska kraftövningar J.Reinert
29.07.1855 Athletiska, gymnastiska, arabiska och herkuliska kraftövningar J.Reinert
1856 Kosmorama J.Reinberg
13.07.1856 Ethnologiskt konstmuseum F.A.Daniel
25.09.1857 Ap- och hundteatern Zanebodi och Tadei & Co.
27.09.1857 Ap- och hundteatern Zanebodi och Tadei & Co.
28.09.1857 Ap- och hundteatern Zanebodi och Tadei & Co.
1857 Kosmorama J. Reinberg
19.03.1858 Kosmorama A. Grünberg
22.05.1858 Stor Pleorama & Rundmåleri Böhle & Emilie Willardt
26.06.1858 Amiral Julius Piccolominiz
01.07.1858 Amiral Julius Piccolomini
14.11.1858 Pleorama Heinrich Brandes
4.12.1858 Soirée Dans - C. Marwig
1858 Kosmorama A. Grünberg
06.03.1859 Pleorama Heinrich Brandes
07.07.1859 Luftfärd och luftjagt Wennerwald och Leegard
10.07.1859 Luftfärd och luftjagt Wennerwald och Leegard
09.09.1859 Arkitektoniska märkvärdigheter belyste af kinesiskt färgspel C. C. Wennerström
18.11.1859 Magikern Mons. Philippe
23.11.1859 Magikern Mons. Philippe
28.11.1859 Magikern Mons. Philippe
06.01.1860 Representation med dresserade kanariefåglar - Trumm-konsert på en trumma A. von Falk
11.01.1860 Representation med dresserade kanariefåglar - Trumm-konsert på en trumma A. von Falk
15.01.1860 Representation med dresserade kanariefåglar - Trumm-konsert på en trumma A. von Falk
20.01.1860 Representation med dresserade kanariefåglar - Trumm-konsert på en trumma A. von Falk
18.01.1860 Orama eller arkitektoniska märkvärdigheter C. C. Wennerström
29.04.1860 Jätten för Jättar Wilhelm Schampi
18.05.1860 Konst-Representetion J. F. Johannessé
21.05.1860 Konst-Representetion J. F. Johannessé
24.05.1860 Konst-Representetion J. F. Johannessé
29.07.1860 Optiskt och mekaniskt konst-kabinett C. G. Sohlberg
29.10.1860 Representation J. J. Riego
31.10.1860 Representation J. J. Riego
1860 Stereoskopiskt-fotografiskt konst- och naturmuseum F. Gerbsch
1860 Aftonunderhållningz O. E. Olson
1860 Aftonunderhållning O. E. Olson
1860 Trolleri och buktaleri S. P. Ventreloque
02.08.1866 Representation A. von Olivo
01.04.1883 Fantastisk, spiritistisk och magisk föreställning Fam. Giordano, Nina Bosco
03.04.1883 Fantastisk, spiritistisk och magisk föreställning Fam. Giordano, Nina Bosco
04.1883 Circus Cinicelli
31.08.1886 Animalisk magnetism och hypnotism Carl Hansen
28.10.1886 Humoristisk soaré J. E. Nordström
01.11.1891 Trollkonstnärinna Sidonie Roman
Konst-fyrverkeri Charles Magito
Circus Schumann A. Schumann
Circus Schumann G. Schumann
Kosmorama J. Reinberg
En större panorama Charlotte Söderlund