Om Åbo Akademis historia


Klicka på rubrikerna nedan för att få upp en lista på verk, större och mindre, som på sätt eller annat hänför sig till Åbo Akademis historia. Verken ingår i Åbo Akademis biblioteks samlingar.

Genom att klicka på verkets titel får du upp en digital version i PDF-format.


1915 Arbetets vetenskap Sederholm J.J.
1915 Åboromantiken Söderhjelm Werner
1916 Samhällsklassernas uppkomst Landtman Gunnar
1916 Skolålders själsliv Lilius Albert
1918 Finländska ortnamn Pipping Hugo
1918 Lantbrukets Nationalekonomi Willgren Karl
1918 Havsforskningen -Till frågan om dess upptagande vid ÅA Witting Rolf
1922 Johan Josef Pippingsköld och musiklivet i Åbo Andersson Otto
1922 Medicinens historia Tigerstedt Robert
1926 Om Robert Wilhelm Ekman Hintze Bertel
1968 Institutet för nordisk etnologi vid ÅA Wikman K. Rob. V.