Teateraffischer för Åbo Teater (1839-1899)


Teateraffischerna härstammar från föreställningar åren 1839-1899 vid Åbo teaterhus. Huset invigdes år 1839 och är numera känt som Åbo Svenska Teater.

Av upphovsrättsliga skäl har de publicerade teateraffischer här avgränsats till år 1899. Det finns även en samling med teateraffischer från tiden före år 1839. För att se de yngre och äldre affischerna kan du vända dig till Arkivsamlingarna vid Åbo Akademis bibliotek.

Genom att klicka på årtalet får du upp alla teateraffischer från det året, samlade i en PDF-fil.
Lite om teatern i Åbo


Den första affischen är daterad till 22.2.1839. Under den tiden fanns det inga professionella finländska teatersällskap, utan man var helt beroende av kringresande, svenska teatersällskap som gav föreställningar på större orter där det fanns ordentliga lokaler. De resande sällskapen brukade ha en omfattande repertoar så utbudet var mycket varierande.

Vissa teatersällskap, som Delands trupp, kunde besöka Åbo flera gånger under flera årtionden. Emellanåt var det däremot längre pauser i verksamheten, som då byggnaden brann år 1881.

Den första finskspråkiga föreställningen i Åbo teaterhus gavs 1872. Däremot dröjde det fram till 1894 innan den första helt inhemska (svenskspråkiga) teaterföreställningen ägde rum i huset. Det var det nyligen grundade teaterföretaget Svenska Inhemska Teatern (SIT) som svarade för evenemanget.

Till en början tävlade SIT med andra gästande sällskap om möjligheten att hyra in sig i Åbo teaterhus, men från år 1896 började det alltmera framstå som SIT:s hemmascen. Från 1902 blev Åbo teaterhus officiellt hemvist för Ab Svenska Inhemska Teatern. 1919 ändrades namnet till Åbo svenska teater.


Litteratur: Zilliacus, Clas, Från resande sällskap till stående scen. Åbo teaterhus 150 år, Åbo 1989, s. 58-74.