Samlingens väg till ÅAB - Lärdoms- och kulturhistoria - Bokhistoria - Register

Bokhistoria och typografi

Gadolinska biblioteket är ett forskarbibliotek, ett bruksbibliotek som har använts av tre generationer professorer och säkert också av deras kolleger och elever. Vandrar man längs hyllorna ser man långa rader av enkla pappband, eller solida men anspråkslösa pergament- och läderband. Det ser inte ut som på ett slottsbibliotek. De gamla volymerna bär ofta spår av flitig användning och ibland av omild hantering eller olämplig förvaring i något skede av samlingens historia. Böckerna har med undantag av enstaka arbeten aldrig blivit föremål för konservering. Några radikala åtgärder skall denna lärdomshistoriskt värdefulla helhet självfallet inte heller bli föremål för, men slitna, trasiga och smutsiga böcker behöver varsam vård för att vara till glädje och nytta också för kommande generationer.

En stor del av de äldre böckerna är bundna i såkallade Browalliusband, pergament- eller skinnband med en liten etikett på ryggen.

Från 1700-talet finns också många exempel på vackra skinnband och halvfranska band i lite sirligare utförande och med mera dekor på ryggen.

Endast några verkliga praktband ingår i samlingen. Till de förnämsta hör Linnés Hortus Cliffortianus, Amsterdam 1737, ett rikligt dekorerat skinnband i folioformat, samt La lithologie et la conchyliologie av A.J. Dezallier d’Argenville, Paris 1742, i något mindre format men med samma dekorativa stämplar. Banden är sannolikt från början av 1800-talet och har beställts av Johan Gadolin (Sten G. Lindberg, ”Argenville, Tessin, Browallius och Gadolin. Om några praktband i Åbo Akademis bibliotek.” Ingår i Bokvännens bok VI: Ährenprijs. Helsingfors 1988, s. 31-58).

Inom de ofta anspråkslösa banden finns ett rikt urval av vacker typografi och praktfulla illustrationer från 1500-talet till mitten av 1800-talet. Många berömda boktryckare är representerade, såsom Johannes Froben. Från Christophe Plantins officin finns fyra arbeten, bland annat Junius verk om Batavia från 1588. Ett tjugotal Elzevierer ingår, bland dem finns verk av Erasmus och ett arbete av Donzellini, med dedikation till Axel Oxenstiernas son Erik Oxenstierna, undertecknat Ludovizus Elzevirius. Av Aldus Manutius finns inget tryck, men däremot ett verk om Roms historia, utgivet av hans son Paulus Manutius, tryckt hos Andreas Wechel i Frankfurt 1600.