Samlingens väg till ÅAB - Lärdoms- och kulturhistoria - Bokhistoria - Register

Exempelsamling, enligt ämnesgrupper

Siffran framför varje verk hänvisar till hyllordningen i Gadolinska biblioteket och öppnar verket (delvis eller komplett) i PDF-format.

Från filosofiska betraktelser till brännvinspannor; ett urval ur Gadolinska biblioteket som exempelsamling.

Med exempelsamlingen vill vi ge en uppfattning om bredden och mångfalden i Gadolinska samlingen. Urvalet på ett hundratal böcker representerar olika tider och ämnesområden. Av varje verk visas något som är karakteristiskt för boken i fråga eller för tidsperioden: pärm, titelsida, företal, dedikationer, illustrationer, kartor, namnteckningar eller handskrivna anteckningar.

Vi har strävat till att visa texter och bilder som kan ha intresse även för den kulturintresserade allmänheten.

Om du vill ha tillgång till ett verk i sin helhet var god kontakta ÅAB:s låneexpedition för läsesalslån eller bildsamlingarna vid Åbo Akademi för eventuell inscanning av hela boken. Som katalog fungerar de inskannade korten ur bibliotekets gamla kortkatalog, verken står även att finna i ÅABs elektroniska katalog ALMA.

Filosofi, religion, politik, juridik, m.m.
114 Anderson, James, Constitutions of the ancient fraternity of free and accepted masons 1784.
3374 Bacon, Francis baron Verulam, De dignitate et augmentis scientiarum 1635.
773 Descartes, René, Opera philosophica 1685.
1330 Glissenti, Fabio, Discorsi morali 1596.
1389 Gothofredus, Jacob, Opuscula varia; juridica, politica 1654.
1390 Goulart, Morum philosophia historica 1594.
1399 Gravesande, G.J., Philosophiae Newtoniae institutions 1728.
1420 Grotius, Hugo, Drie Boecken van het Recht des Oorloghs 1635.
2003 Koialowicz, Albertus Wijuk, Miscellanea rerum … ecclesiasticum 1650.
2287 Maclaurin, Colin, Expositio philosophiae Newtoniae 1761.
2377 Martini, Jacob , Liber tertius de tribus Elohim 1619.
Historia, biografi, konst
3375 Bacon, Francis, baron Verulam, Historia regni Henrici septimi 1647.
487 Boecler, Joh. Henricus, In Hugonis Grotii jus belli et pacis commentatio 1647.
1015-16 Dictionaire abregé de peinture et d’architecture 1746.
1089 Donzellini, Girolamo, Principum ... virorum epistolae 1644.
2726 Fauques, Marianne Agnes de, Nachrichten zu der Geschichte der Marquisin Madame Pompadour 1760.
1433 Guicciardini, Francesco, La historia d’Italia 1599.
1604 Hederich, Benjamin, Gründliches Antiqvitäten-Lexicon 1743.
1618 Heinsius, Daniel, Rerum ad Sylwam-Ducis 1631.
1662 Heuter, Pontus, Opera historica omnia 1651.
1718 Holberg, Ludvig, Herrn Ludwig Freyherrn von Holbergs eigene Lebensbeschreibung 1754
1719 Holberg, Ludvig, Herrn Ludwig Holbergs verglichene Geschichte 1746
1720 Holberg, Ludvig, Opuscula quadem Latina 1737
1732 Horn, Georg, Arca Noae 1666.
2311 Johannes Magnus Gothorum Sveonumque Historia 1617.
1977 Klein, Carl Ernst, Samtal eemellan … Drottning Ulrica Eleonora 1742.
2530 Nettelbla, Christian von, Memoria virorum in Suecia 1728-31.
2779 Rabutin, Rogerius, Histoire de Louis XIV 1700.
2802 Raynal, Guillaume-Thomas-Francois, Histoire philosophique 1776.
1046a Snorre Sturlasson, Edda Islandorum 1665.
Allmänt, samt astronomi, geografi, kosmologi, matematik, medicin, mineralogi
631 Boyle, Robert, Specimen de gemmarum origine 1673.
1022 Dimsdale, Thomas, Nytt ... kopp-ympningssätt 1769.
1094 Ercker, Lazarus, Aula subterranea 1684.
1113 Euler, Leonhard, Introductio in analysin infinitorum 1748.
1142 Faujas de Saint-Fond, Barthélemy, Mineralogie der Vulkane 1786.
1403-04 Gregory, David, The elements of astronomy 1715.
1592 Hartman, Gabriel Israel, Lärobok i allmänna geografin 1806.
1472 Hales, Stephen, Statical essays: containing haemastatics 1733.
1935 Justi, Johann von, Grundriss des … Mineralreiches 1757.
2053 Lallerstedt, Anders, Facilis in physicam introductio 1741.
2389 Maupertuis, Pierre Louis Moreau de, Essai de cosmologie 1751.
2393 Maupertuis, Ouvrages divers 1744.
2547 Newton, Isaac, Arithmetica universalis 1732.
2972 Scaliger, Joseph Justus, De aequinoctiorum 1613.
Botanik
1224 Franck, Johannes, Speculum botanicum 1638.
1471 Hales, Stephen, Statical essays: containing vegetable statics 1731.
1473 Hales, Stephen, Statick der Gewächse 1748.
1866 Ingen-Houss, Jan, Versuche mit Pflanzen 1780.
2641 Panckow, Thomas, Herbarium, oder Kräuter- und Gewächsbuch 1673.
2845 Rhagorius, Daniel, Erneuerter Pflantz-Garten 1669.
2894 Rohr, Julius Bernhard von, Physikalisch-oeconomischer Tractat 1736.
3319 Thunberg, Carl Peter, Tal vid invignings-acten 1807.
Kemi och fysik
332 Bergman, Torbern, Analyse du fer 1783.
367 Berzelius, J.J., Försök till ett rent kemiskt mineralsystem 1815.
490 Boerhaave, Hermann, Elementa chemiae 1732.
886 Crawford, Adair, Experiments and observations on animal heat 1788
893 Crell, Lorenz, Chemisches Journal 1778-1781.
923 Crell, Lorenz, Chemische Annalen 1784-1802.
946 Crell, Lorenz, Beyträge zu den chemischen Annalen 1786-1795.
1195-99 Fourcroy, Antoine Francois de, Élémens d’histoire naturelle 1791.
1264 Gadolin, Johan, Inledning till chemien 1798.
1431 Guericke, Otto von, Experimenta nova ... de vacuo spatio 1672.
1475 Hales, William, Analysis aequationum 1784.
1968 Kirwan, Richard, An essay on phlogiston 1787.
2121 Lavoisier, Antoine Laurent, Traité élémentaire de chimie 1789.
2122 Lavoisier, Antoine Laurent, Traité élémentaire de chimie 1789.
Hantverk, teknik och industri, ekonomi och handel
93 Aken, F.J. von, Korrt afhandling om det bästa eldsläckningssätt 1797.
1042 Ebell, G.A., Die Bleyglasur des irdenen Küchengeschirrs 1794.
1066 Elglund, B., Explication öfver bränvinspannor 1817.
1258 Fuchs, Georg, Beyträge zu ... der Schädlichkeit der Töpferglasur 1797.
1392 Graf, Johann Baptist, Versuch einer ... Geschichte der ... Mineralwässer 1805.
1397 Gravenhorst, Einige Nachrichten ... der Gravenhorstschen Fabric-Producte 1769
1656-57 Hermbstädt, Sigismund Friedrich, Magazinb für Färber 1802-1805.
2004 Kolthoff, Herman, Berättelse om de Harlemske Linne-Blekerierna 1738.
2021 Kunst Kupferstiche zu illuminiren 1786.
2673 Lavoisier, Antoine Laurent, L’art de fabriquer le salin et la potasse 1794.
2373a Marperger, Paul Jacob, Schwedischer Kauffmann 1706.
2525 Nelkenbrecher, J.C., Taschenbuch eines Banquiers und Kaufmanns 1786.
Lantbruk, trädgårdsskötsel
993 Daubenton, L.I.M., Underwisning för fårherdar och hjordägare 1803.
1174 Fleischer, Esaias, Udfoerlig Afhandling om Bier 1777.
1741 Huber, Francois, Neue Beobachtungen über die Bienen 1793.
1942 Jörlin, Engelbert, Swenska Trägården 1796.
2893 Rohr, Julius von, Compendieuse physikalische Bibliotheck 1724.
2894 Rohr, Julius von, Physikalisch-oeconomischer Tractat, von dem Nutzen 1736
204 Åkerrén, Olof, Utkast til en practisk afhandling om vatten-verk 1788.
Diverse ämnen
262 Bartholin, Thomas, De unicornu 1644?
1322 Beytrag zur Geschichte der ... Goldmacherkunde 1785.
850a La constance des promptes amours 1733.
814 Courtin, Ant. De, Nouveau traité de la civilité 1673.
1391 Gracián, Balthasar, L’homme de cour 1685.
1456 Godwin, Francis, The man in the moone 1657.
1674 Hirnhaim, Hieronymus, De typho generis humani 1676.
1751 Hufeland, Chr. Wilh., Råd til föräldrar rörande … barns physiska fostran i deras första år 1799.
2188 Familiar letters of love, gallantry 1718.
2502 Müller, Heinrich, Ungerathene Ehe 1668.
2717 Pohlmann, Heinrich, Der entlarvte Cupido 1719.
2941 Saint-Ussans, Billets en vers 1688.
3282 Tessin, Carl Gustaf, Fullständig samling af ... gref. Carl Gustaf Tessins arbeten i Swenska Stenstylen 1771.
Bokhistoria
228 Artemidoros Daldianos. Basilae, Froben 1539.
1092 Erasmus av Rotterdam, Colloquia nunc emendatiora. Lugd. Batavorum, ex officina Elzeviriana 1636.
1113 Euler, Leonhard, Introductio in analysin infonitorum. Lausanne, apud Marcum-Michaelem Bousquet & Socios 1748
1390 Goulart, Simon, Morum philosophia historica. U.o. 1594.
1403 Gregory, David, The elements of astronomy London 1715
1433 Guicciardini, Francesco, La historia d’Italia. Venetia, appresso Girolamo Polo 1599.
1658 Herodotos, Herodoti Halicarnassei historiae libri IX … Francofurti, apud haeredes Andreae Wecheli 1584.
1662 Heuter, Pontus, Opera historica omnia … Lovanii, typis ac sumptibus Iudoci Coppenii 1651.
1934 Junius, Adrianus, Batavia. Lugduni Batavorum, ex officina Plantiniana 1588.
2310a Maginus, Jo. Antonius, Geographiae universae tum veteris … Coloniae Agrippinae 1597.
2327 Manutius, Paulus, Antiquitatum Romanum libri duo, un us de legibus, alter de Senatu. Postrema edition, emendatior. Apud Ioannem Le Preux 1595.
2771 Puteanus, Erycius, Historiae barbaricae libri VI. Antwerpiae, typis Joannis Cnobbari 1634.