Ulla Bjerne - Gunnar Björling - Guss Mattsson - Hagar Olsson - Alma Söderhjelm

Alma Söderhjelmn

FOTOGRAFIER - BÖCKER - BIOGRAFICA - BREV - MANUSKRIPT

Författaren och professorn i historia, Alma Söderhjelm föddes 1870 i Viborg och hon dog i Stockholm 1949.

Hon blev student - med "dispens för sitt kön" - 1889 och studerade därefter historia vid Helsingfors universitet under J.R. Danielsson-Kalmari. Alma Söderhjelm intresserade sig för den franska revolutionen och hon sökte sig till Sorbonne i Paris. Med avhandlingen La Régime de la presse pendant la Révolution francaise doktorerade hon 1900 i Helsingfors. Hon var docent - Finlands första kvinnliga universitetslärare - i allmän historia där under åren 1906-26. En professur (1913) vid universitet som hon ansåg sig berättigad till och som hon var meriterad för fick hon inte ens söka. Under dennna tid hörde Alma Söderhjelm till de politiska aktivisterna och var också en av jägarrörelsens ivriga medhjälpare.

Grundandet av Åbo Akademi 1919 applåderades av Alma Söderhjelm. Hon gav rådet att det nya universitetet skulle " öppna sina portar på vid gavel för frisinthet och omutlighet i vetenskapliga ting". 1927 blev Alma Söderhjelm Finlands första kvinnliga professor då hon utnämndes till innehavare av en extraordinarie professur i allmän historia vid Åbo Akademi, en tjänst hon innehade tills hon blev emerita 1938.

Alma Söderhjelm vistades långa perioder i Sverige från början av 1920-talet och efter att hon lämnat sin professur bosatte hon sig permanent i Stockholm. I Sverige var hon sysselsatt med skönlitterärt skrivande, bl.a. romaner och kåserier - under tiden i Åbo var hon också en vass kåsör i Åbo Underrättelser - och ett aktivt sällskapsliv. Hennes vetenskapliga forskningsarbete förde henne under ett flertal perioder till Paris och andra orter i Frankrike.

Vid sidan av de vetenskapliga verken om fransk historia, bl.a. Kulturförhållanden under franska revolutionen 1-2 (1903), Sverige och den franska revolutionen 1-2 (1920-24), Fersen et Marie-Antoinette (1930) utgav Alma Söderhjelm en rad populärhistoriska böcker bl.a. Kärlek och politik (1933). Hon skrev också Jakobstads historia i tre delar (1907-14). Vidare publicerade hon en kommenterad utgåva av Axel von Fersens dagbok (1925-36). Hennes debutroman (av sammanlagt fem) Kärlekens väninna utkom 1922. Dessutom publicerade hon dikter, ett flertal kåserisamlingar, några skådespel samt memoarer i fem delar; Min värld I-III (1929-31), Mina sju magra år (1933) och Åbo tur och retur (1938). Utöver alla böcker var Alma Söderhjelm en flitig skribent i dags- och veckopress. Sammanlagt utgav hon drygt 50 böcker samt skrev närmare 1300 artiklar.


Alma Söderhjelms samling kom till handskriftsavdelningen vid Åbo Akademis bibliotek 1956. Samlingens brev och dagböcker skulle dock, enligt Alma Söderhjelms önskemål, vara förseglade t.o.m. år 1970. Samlingen har fått flera tillägg under årens lopp. Då samlingen katalogiserades i början av 1970-talet gjordes ett upprop i finska och svenska tidningar om att handskriftsavdelningen var intresserad av brev och andra handlingar med anknytning till Alma Söderhjelm och ett antal donationer inkom. Så sent som 1990 överförde Riksarkivet i Sverige sin Alma Söderjelmsamling till ÅAB.

Samlingens 113 volymer innehåller brev, manuskript och biografica. Tio av brevvolymerna innehåller släktbrev medan resten (50 volymer) innehåller brev från kolleger, vänner och samtida. Större brevsviter finns av Karl Asplund, Bo Bergman, Hjalmar och Stina Bergman, Thora Dardel, Karl Gerhard, Ragnar Hyltén-Cavallius, Thyra Klinckowström, Rolf Lagerborg, Runar och Mila Schildt, Mauritz Stiller, Prins Wilhelm samt ett flertal andra. I brevsamlingen finns också brev av Alma Söderhjelm, främst bland släktbreven. Bland handskrifts- avdelningens andra brevsamlingar finns stora mängder brev av Alma Söderhjelm bl.a. till Otto Andersson, Bertel Appelberg, Anna Bäckström och Tyra Linder.

Som manuskript finns bl.a. Alma Söderhjelms memoarer, Napoleons syskon, hennes doktorsavhandling samt dikter (även opublicerade), föredrag, artiklar och kåserier. Det finns också manuskript till 16 skådespel.

Bland övrigt material märks bl.a. hennes dagböcker från åren 1917-1938 (med ganska många luckor). I biografican finns dessutom betyg, intyg, kontrakt, anteckningsböcker, julkort, inbjudningar, annotationsalmanackor etc. Utöver detta innehåller samlingen 11 volymer tidningsklipp.

I Alma Söderhjelms samling finns också en stor mängd fotografier - både föreställande Alma Söderhjelm och fotograferade av henne - som numera uppbevaras på Åbo Akademis bildsamlingar.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 • 1-12 Manuskriptt
 • 13-16 Manuskript till skådespel
 • 17-18 Artiklar, berättelser, noveller, kåserier
 • 19 Dikter
 • 20 Föredrag
 • 21-22 Dagböcker 1917-38
 • 23-29 Biografica
 • 30 Diverse (bl.a manuskript av andra personer, klipp m.m.)
 • 31-32 Manuskript
 • 33 Föredrag, artiklar etc.
 • 34 Material om Georg Carl von Döbeln
 • 35 Anteckningar om svensk och fransk historia
 • 36-37 Excerpter. Brevavskriftter
 • 38 Ofullständiga anteckningar etc.
 • Samt fyra volymer osorterat material bl.a. julkort inbjudningar etc.
 • 1-11 Sorterade tidningsklipp