Ulla Bjerne - Gunnar Björling - Guss Mattsson - Hagar Olsson - Alma Söderhjelm

Guss Mattsson

FOTOGRAFIER - BÖCKER - BIOGRAFICA - BREV - MANUSKRIPT

Författaren och kåsören (och kemisten) Gustaf Otto (Guss) Mattsson föddes i Bremerhaven 1873 och dog i Helsingfors 1914.

Hans far var sjökapten och Guss Mattsson tillbringade sina första år i England och Tyskland. Då han var sju år slog sig familjen ner i Åbo. 1891 blev Guss Mattsson student och han började studera vid Polytekniska institutet i Helsingfors. Han blev diplomingenjör 1895 och verkade därefter som lärare vid institutet. 1905 blev han fil.dr. och var docent i kemi vid Helsingfors universitet 1906-1912.

Guss Mattsson hade redan 1897 börjat skriva i Nya Pressen. Han var redaktör vid Helsingfors-Posten 1902-1905 där han blev en populär kåsör under signaturen Ung-Hans. Från 1907 var han medarbetare i Argus (och Nya Argus) och han var huvudredaktör för Amos Andersons Dagens Tidning 1911-1914 där han skrev över 900 kåserier under rubriken "I dag". De sista månaderna av sitt liv verkade Guss Mattsson i Dagens Press.

Guss Mattsson var en flitig resenär. Hans studier och forskning förde honom i flera repriser till bl.a. Tyskland och Schweitz. Hans sjukdom (TBC), som slutligen tog hans liv, tvingade honom till flera sanatorievistelser både i hem- och utlandet. Tuberkulosen gjorde att Guss Mattsson också sökte sig till sydliga länder, han reste till Kanarieöarna 1907 och gjorde en resa runt Afrika 1914. Om dessa resor skrev han två böcker, En sommarfärd till de lyckliga öarna och En herre for til Zanzibar. Böckerna är de enda som utkom under Guss Mattssons livstid men redan under åren 1915-1921 kom en första utgåva av hans valda skrifter (9 band) som bl.a. innhåller kåserier och resebrev.

Guss Mattssons samling kom till Åbo Akademis bibliotek 1946. Den donerades av hans änka Sigrid Mattsson. Mer material har senare tillkommit bl.a. av Bertel Jung och Gunnel Steinby som bägge utgivit böcker om Guss Mattsson.

Samlingen består av 40 volymer varav 18 är brev i två serier. Största delen av breven är släktbrev, till och från Guss Mattsson. Några brevvolymer innehåller brev till honom från vänner och kolleger.

De övriga voylmerna innhåller biografica, inte bara rörande Guss Mattsson utan också hans släkt, material från resor och en mindre samling manuskript. Tidningsklipp av Guss Mattsons artiklar och kåserier är samlade i nio klippböcker.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  • 1-2 Manuskript m.m. till Bertel Jungs bok om Guss Mattsson
  • 3 Manuskript inskickade till Dagens Tidning (av andra än Guss Mattsson)
  • 4-7 Biografica
  • 8 Manuskript till uppsatser
  • 9 Manuskript till verser och kåserier
  • 10 Resor
  • 11 Varia
  • 12-21 Urklippsböcker