Ulla Bjerne - Gunnar Björling - Guss Mattsson - Hagar Olsson - Alma Söderhjelm

Hagar Olsson

FOTOGRAFIER - BÖCKER - BIOGRAFICA - BREV - MANUSKRIPT

Författaren och kritikern Hagar Olsson föddes i Gustavs 1893 och hon dog i Helsingfors 1978.

Hagar Olssons far var präst på Åland där Hagar Olsson växte upp tills familjen 1906 flyttade till Räisälä på Karelska näset. Hon gick i skola i Viborg där hon blev student 1913. 1915-16 studerade hon vid Helsingfors universitet men snart kom hennes författarskap och hennes journalistiska verksamhet vid olika tidningar att uppta all hennes tid så hon lämnade sina studier.

Som författare debuterade Hagar Olsson 1916 med romanen Lars Thorman och döden. Från 1918 var hon kritiker vid Dagens Press (senare Svenska Pressen). Hon medverkade som frilans-skribent vid ett stort antal andra tidningar och tidskrifter.

Hagar Olsson var en av sin tids mest betydelsefulla kritiker. Hon var framförallt en förkämpe för den litterära modernismen och en introduktör av ny litteratur. 1925 utgav hon en essäsamling, Ny generation, där hon bl.a. presenterade Apollinaire och Joyce och utvecklade sin syn på modernismen. Hon var också en av krafterna bakom den modernistiska tidskriften Ultra 1922.

Också för teatern var Hagar Olsson betydelsefull, både som författare och kritiker. Hennes debut som dramatiker inträffade 1927 med Hjärtats pantomin. Några andra skådespel av Hagar Olsson är S.O.S. (1928), Det blå undret (1932) och Lumisota (Snöbollskriget, 1939).

Bland Hagar Olssons skönlitterära produktion kan nämnas romanerna På Kanaan-expressen (1929), Chitambo (1933), Träsnidaren och döden (1940) samt novellsamlingarna Hemkomst (1961) och Ridturen (1968).


Hagar Olssons samling donerades till Åbo Akademis bibliotek efter hennes död 1978. Donator var hennes väninna Nadja Martinoff. Samlingen har under årens lopp utökats tack vare olika donationer. Den består av 73 volymer.

I Hagar Olssons samling finns brev, manuskript och biografica. I de ungerfär 30 volymerna brev finns större brevsviter av bl.a. Wäinö Aaltonen, Jörn Donner, R.R. Eklund, Anna-Lenah Elgström och Olof Lagercrantz. Breven av Edith Södergran, utgivna i boken Ediths brev, finns i Svenska litteratursällskapets arkiv.

I Hagar Olssons biografica finns bl.a. betyg, förlagskontrakt, pass, födelsdagshyllningar, kvitton och andra personliga papper.

Hagar Olssons manuskript i 14 volymer är förtecknade av Roger Holmström. Förteckningen finns utgiven under titeln Hagar Olssons manuskript : kommenterad förteckning (1989). Bland manuskripten finns både publicerat och opublicerat material. I samlingen finns allt från fullständiga manuskript till små lappar med utkast, anteckningsböcker, dagboksanteckningar etc.

I Hagar Olssons samling ingår också en klippsamling som omfattar sju volymer.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 • 23-35 Manuskript
 • 36-42 Klippsamling
 • 43-49 Biografica
 • 50 Andras manuskript
 • 51-55 Kopior på titelsidorna i Hagar Olssons bibliotek
 • 56-60 Diverse bl.a. översättningar, särtryck och annat tryckt material
 • 61 Korrespondens med Olof Lagercrantz och Herbert Tingsten
 • 62 Brevkopior till Jascha Golowanjuk
 • 63-64 Brev till Hagar Olsson av Honorine Hermelin-Grönbeck (kopior)
 • 65 Brev till Lena Fridell
 • 66 Diverse, bl.a. material om Edith Södergran
 • 67 Roger Holmströms förteckning över HOs manuskript
 • 68 Brev från Wäinö Aaltonen
 • ¨
 • 69 Brev från HO till Eino Salmelainen
 • 70 Brev från HO till Nadja Martinoff
 • 71-73 Material om Toya Dahlgren, bl.a. korrespondens, dagböcker