Presentation av FHS - Sällskapets arkiv - Arkivförteckning - Exempel på dokument - Utmärkelser och belöningar - Exempel på belöningar - Skrifter och skriftserier - Källa för forskningen

K. Finska Hushållningssällskapets arkiv

A. Protokoll och föredragningslistor

 • I. Sällskapets och dess utskotts protokoll - År 1797-1881 finns även på mikrofilm
 • II. Diverse utskottsprotokoll
 • III. Memorialprotokoll
 • IV. Föredragningslistors
 • V. Cirkulationslistor

B. Registrator

 • I. Brevböcker
 • II. Diverse brevkoncept

C. Diarier

 • I. Diarier över inkomna brev
 • II. Anordningsdiarier

D. Ankomna skrivelser, handlingar m.m.

 • I. Kungliga och kejserliga brev
 • II. Handlingar rörande sällskapets inre verksamhet
 • III. Handlingar rörande lanthandel, sockenmagasin m.m.
 • IV. Handlingar rörande jordbruksredskap, förbättringar av jordbruket m.m.
 • V. Handlingar rörande potatisodling
 • VI. Prisskrifter
 • VII. Sockenbeskrivningar
 • VIII. Handlingar rörande utdelningar av belöningar
 • IX. Låneansökningar
 • X. Handlingar rörande Ahlmanska testamentet och sockenskolorna
 • XI. Handlingar rörande den Svahnska donationen
 • XII. Handlingar rörande den Eneskiöldska donationsfonden
 • XIII. Handlingar rörande vaccinationen
 • XIV. Handlingar rörande sjukvård
 • XV. Handlingar rörande slöjdutskottet, linodling och Benviksinstitutet
 • XVI. Handlingar rörande linneslöjdskolan
 • XVII. Åkerbruksutskottets handlingar
 • XVIII. Handlingar rörande enskilda fonden
 • XIX. Markegångstaxor
 • XX. Handlingar rörande skogshushållning
 • XXI. Finskspråkiga skrifter och handlingar
 • XXII. Handlingar rörande lantbruksmöten
 • XXIII. Diverse handlingar
 • XXIV-XXV. Till K. Finska Hushållningssällskapet inkomna skrivelser

E. Matriklar och förteckningar

 • I. Sällskapets ledamöter
 • II. Skolmatriklar
 • III. Förteckningar över utgivna belöningar
 • IV. Förteckning över församlingar
 • V. Vaccinationsförteckningar
 • VI. Inventarieförteckningar
 • VII. Medaljansökningar
 • VIII. Diverse förteckningar

F. Verifikationer och bokföringsböcker

 • I. Räkenskaper
 • II. Kassaböcker
 • III. Huvudböcker
 • IV. Journaler
 • V. Diverse kassaböcker
 • VI. Räkenskaper över sällskapets fonder och anslag
 • VII. Olika egendomars bokföringsböcker