Presentation av FHS - Sällskapets arkiv - Arkivförteckning - Exempel på dokument - Utmärkelser och belöningar - Exempel på belöningar - Skrifter och skriftserier - Källa för forskningen

K. Finska Hushållningssällskapets arkiv

av Lars Zilliacus

Utgivna i Åbo Akademis biblioteks stencilserie (ÅABSS)

 1. Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen rörande de större rovdjurens uppträdande, skadegörelse och bekämpande under slutet av 1700- och förra hälften av 1800-talet. 1977. 24 s. ÅABSS 17.
 2. Uppgifter om från Kuopio län och Norra Karelens län hos sällskapet t.o.m. 1850 gjorda framställningar om belöning av lantmannaförtjänster. 1978. 46 s. ÅABSS 18.
 3. Uppgifter om från Uleåborgs län och från Lapplands län hos sällskapet t.o.m. 1850 gjorda framställningar om belöning av lantmannaförtjänster. 1978. 35 s. ÅABSS 19.
 4. Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om täckdikningens införande Finland. 1979. 33 s. ÅABSS 23.
 5. Uppgifter om från Vasa län hos sällskapet t.o.m. 1850 gjorda framställningar om belöning av lantmannaförtjänster. 1979. 47 s. ÅABSS 24.
 6. Uppgifter om från Mellersta Finlands län hos sällskapet t.o.m. 1850 gjorda framställningar om belöning av lantmannaförtjänster. 1979. 29 s. ÅABSS 25.
 7. Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om Åland 1797-1917. I. 1980. 36 s. ÅABSS 28.
 8. Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om Åland 1797-1917. II. 1980. 47 s. ÅABSS 29.
 9. Uppgifter om från S:t Michels län hos sällskapet t.o.m. 1850 gjorda framställningar om belöning av lantmannaförtjänster. 1980. 55 s. ÅABSS 30.
 10. Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om sockerbetsodlingens införande i Finalnd. 1981.28 s. ÅABSS 31.
 11. Uppgifter om från Kymmene län och Nylands län hos sällskapet t.o.m. 1850 gjorda framställningar om belöning av lantmannaförtjänster. 1981 50 s. ÅABSS 32.
 12. Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om G.M. Armfelt, Anders Chydenius, F.M. Franzén, C.A.Gottlund, Elias Lönnrot, J.L. Runeberg och J.V. Snellman samt några av männen i Fänrik Ståls sägner. 1981. 42 s. ÅABSS 33.
 13. Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om folkhälsa, hälsovård och läkemedel 1797-1877. 1983. 42 s. ÅABSS 34.
 14. Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om Carl Christian Böcker och hans statistiska uppgifter. 1984. 80 s. ÅABSS 35.
 15. Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om hortikulturen och dess främjande 1797-1900. 1985. 64 s. ÅABSS 36.
 16. Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen kring skogsbruket och dess främjande åren 1797-1928. 1987. 74 s. ÅABSS 37.
 17. Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om belöningar för långvarig och trogen tjänst. 1987 43 s. ÅABSS 38.
 18. Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om husdjurens sjukdomar och deras bekämpande samt veterinärväsendet i Finland 1797-1900. 1987 54 s. ÅABSS 39.
 19. Uppgifter om från Tavastehus län hos sällskapet t.o.m. 1850 gjorda framställningar om belöning av lantmannaförtjänster. 1989. 99 s. ÅABSS 40.
 20. Uppgifter om från Åbo och Björneborgs län och från landskapet Åland hos sällskapet t.o.m. 1850 gjorda framställningar om belöning av lantmannaförtjänster. 1990. 116 s. ÅABSS 41.
 21. Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om lantbruksrådgivningen 1797-1917. I. Tiden fram till år 1856. 1990. 82 s. ÅABSS 42.
 22. Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om lantbruksrådgivningen 1797-1917. II. Tiden 1856-1917. 1990. 132 s. ÅABSS 43.
 23. Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om fisket och fiskets främjande åren 1797-1927. 1990. 63 s. ÅABSS 44.
 24. Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om finska språkets ställning, skick och utveckling från slutet av vår svenska tid till år 1906. 1991. 69 s. ÅABSS 45.
 25. Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om lantbrukets försöksverksamhet under 1800-talet. 1992. 55 s. ÅABSS 46.
 26. Hur Finlands folk skulle läras plocka svamp under 1800-talet. 1993. 22 s. ÅABSS 47.
 27. Uppgifter om åren 1851-1917 hos sällskapet gjorda framställningar om lantmannaförtjänster jämte tillägg och rättelser gällande tidigare framställningar.
  • Kommuner på A-M. 1994. 123 s.
  • Kommuner på N-Ö. 1994. 88 s. ÅABSS 48
 28. Det förlorade Karelen i sällskapets hävder. 1995. 80 s. ÅABSS 49.
 29. Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen i lantbruksutbildningen fram till 1918. 1997. 80 s. ÅABSS 50.
 30. Från ängsskötsel till vallodling. 1999. 46 s. ÅABSS 51.

Dessutom har utkommit